ЕТ “АНРИ-64” гр. Смолян

ЕТ “АНРИ-64” гр. Смолян

Фирмата предлага на пазара: петролни продукти на “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “ПРИСТА ОЙЛ”АД; акумулатори на “МОНБАТ”АД; гуми за МПС. Стартира работа на специално звено за услуги в сферата на транспорта на територията на гр.Златоград. Фирмата осъществява своята дейност от централен офис находящ се в гр.Смолян и мрежа от дистрибуторски центрове в гр.Враца, гр.Панагюрище, гр.Пловдив, гр.Златоград, гр.Мадан и Девин , Първамай, Неделино и Баните. Към момента е създадена компютърна мрежа, свързваща всички складови помещения с централния офис за осъществяването на бърза и точна информационна връзка.

Възприетата политика за разширяване територията на стопанското присъствие на фирмата, чрез изграждане на дистрибуторски центрове, които да осъществяват пряк контакт с клиентите, да реагират бързо и адекватно на промените на пазара се оказа вярна посока на развитие.

Има разработена технология за контрол и ефикасна експлоатация на обектите, чрез която с лекота ежедневно се осъществява обмен на информация с цел вземане на вярни управленчески решения. Служителите на фирмата притежават висока квалификация, познават в детайли възможностите и проблемите при търговията на дребно и едро с петролни продукти .Създадената структура от човешки и технически ресурси и постигнатите резултати са фактори даващи ни основание за реални амбиции да разширяваме пазара. Мисията на ръководството на фирмата и всички служители е да предоставя на свойте клиенти услуги и стоки с високо качество.

Вирни се горе