РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

С предписание № 11682 от 05.04.1951 г. на Комитета за наука, изкуство и култура към Околийския народен съвет – Смолян е формиран полупрофесионален среднородопски театър. На първото заседание на художествения съвет, състояло се на 13 април 1951 г., театърът е наречен Родопски Народен Театър. Негов първи директор е Райчо Гаврилов.

Сградата на Родопски драматичен театър е построена през 1984 година и е уникална като мащаб и архитектура на територията на страната. Според класация на САБ тя е в двадесетте най-добри сгради на столетието. Проекта на проф.арх. Стефан Попов (Професор на МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРА) печели Награда на Американския институт по архитектура – “Специален приз” на Третото световно биенале за архитектура в САЩ – 1985 год.

С указ №14 от 23.01.2006 г. на Президента Георги Първанов, по предложение на Министъра на културата проф. Стефан Данаилов, театърът е преименуван на Родопски Драматичен театър “Николай Хайтов”.

Понастоящем театърът има постоянна актьорска трупа, която работи с едни от най-известните имена в българския театър – за лицата и заглавията на театъра, посетете www.rodopskiteatar.org

Като инфраструктура разполага с 2 зрителни зали и огромно фоайе, подходящо за изложби, търговски изложения, промоции, коктейли и др.

Зрителна зала №1

Състои се от партер и балкон с 676 седящи, неподвижни места. Сцената има долна сценична механизация – основна сцена с въртящ се кръг/14 м. диаметър/, който се вдига на 1.60 м., аванссцена, която се движи. Компютърно управление на звук и осветление Подходяща за конгреси, конференции, театрални представления, концерти и др.

Зрителна зала №2 “Любен Гройс” Подходяща за театрални представления, камерни концерти, кастинги, уъркшопове и др.

За програмата на представленията може да се информирате на тел:

0301/62538 – Вера Алексиева

За повече информация и въпроси:

www.rodopskiteatar.org, както и на info@rodopskiteatar.org

Вирни се горе