РИМ "Стою Шишков" Смолян

РИМ "Стою Шишков" Смолян

Историческият музей в гр. Смолян е най-старият и най-големият в Средните Родопи. Основан е през 1935 г. с цел издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на уникалното по своята художествена стойност и историческа значимост наследство на населението, обитаващо централната част на Родопския масив.

Музеят се помещава в специално построена сграда, от която се открива панорамна гледка не само към стария и нов Смолян, но и към възпятите в родопските песни върхове Перелик, Карлък и Соколица. На близо 2000 кв. м. площ на четири нива са разположени експозиционните зали за оригинално и атрактивно аранжираната постоянна изложба “Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни” и просторни фоайета за временни изложби. През годините музеят е събрал богати и разнообразни колекции от музейни предмети, значителна част от които представляват уникати. Сбирките от археологически находки от епохата на средния палеолит и енеолита, експонатите, илюстриращи продължителното присъствие на траките от късно-бронзовата епоха до късната античност, материалите, свързани със славянското население на планината респектират със своето разнообразие и художествена стойност. Особено интересни са полихромен култов съд от Ягодинска пещера от епохата на енеолита; тракийски бронзов шлем от ІV-ІІІ в. пр. н. е.; късноантична лампа-сърна от с. Хвойна и др.

В залите на музея ще се докоснете и ще останете запленени завинаги от богатството и неповторимостта на цветовете на планината, от сръчността на родопските майстори, от любовта, с която вдъхват живот на изкусно изработените накити, облекло, тъкани, предмети за бита, мед и желязо, и др. Космическите звуци на 100-те чана запленяват със своята музикална неповторимост. В музеят посетителят има възможност да преживее вълнуваща среща с един от типичните и древни обичаи в планината – кукерите. Освен всичко това при желание музейният екип има готовност за демонстрация и възстановка на старите обичаи, обредните практики и традиционните умения на родопчани.

Просторните фоайета дават възможност за временен показ, който тематично представя богатите колекции на Смолянския исторически музей и гостуващи изложби. От 1 март 2002 г. можете да видите представителна експозиция от дарението на о.з. полк. Райчо Харбалиев за родния му град Смолян от уникалната колекция ордени и медали на българската наградна система – царска, регентска и републиканска емисии. Посещението в Историческия музей в гр. Смолян е най-бързият начин да се запознаете с хилядолетната история на Средните Родопи, запазена и пренесена през вековете и съхранена за бъдещето.

Ако се интересувате, обичате и харесвате историята и народните старини, но не разполагате с достатъчно време; ако сте в командировка, на ски или на почивка, съчетайте го с посещение в Исторически музей-Смолян. Само за 90 минути Вие ще можете да усетите Родопа планина.

Вирни се горе