Професионални гимназии

Професионални гимназии

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “КАРЛ МАРКС”

гр.Смолян 4700, ул.”Елица” №1 тел.0301/626 30 – Директор и 0301/626 33 – зам.директор e-mail: pgi_smolyan@abv.bg http://www.pgi-smolyan.info На 15.09.1960 г. е открит като Икономическия техникум “К. Маркс”. През 2005 г. ПГИ отбеляза своята 45-годишнина. Учебното заведение няма аналог в Смолянска област. За повече от 45 години съществуване в ПГИ са обучени и са се дипломирали над 8 000 средни икономически кадри. Училището е с 30 паралелки. Прием след 7 клас – икономическа информатика АЕ -1 паралелка. Прием след завършен 8 клас, както следва:

Икономическо-информационно осигуряване Счетоводна отчетност Малък и среден бизнес.

Гимназията участва в програмата на ЕС “КОМКУЛТ” – международни семинари, разработка на теми по Интернет с чуждестранни партньори – ученици. За целта с помощта на ЕС в ПГИ бе оборудван кабинет със съвременна апаратура и техника като част от програмата. През 2002 г. започна интензивно изучаване на испански език след 7 клас. Учениците са с ученически униформи – решение на самите ученици, израз на принадлежността им към ПГИ – водещата професионална гимназия в района.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ “ХРИСТО БОТЕВ”

гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, тел.: 0301/645 40 – директор и 0301/640 92 – зам.директор e-mail: pgtt_fm@mail.bg Прием след завършен 7 клас:

Компютърна техника и технологии – 1 паралелка

Прием след завършен 8 клас:

Автотранспортна техника Промишлена електроника Електрообзавеждане на производството

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО “Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Смолян 4700, ул.”Братан Шукеров” №19 тел.0301/640 71 – директор Училището е открито през 1960 год. като строителен техникум за подготовка на квалифицирани строителни специалисти със средно и средно специално образование. В продължение на 45 години са подготвени близо 4800 квалификационни работници, строителни техници и геодезисти . Голяма част от тях в последствие са завършили висше образование като строителни инженери, архитекти, икономисти и юристи. От 2003 година Строителен техникум гр. Смолян със заповед на министъра на образованието и науката е преименуван на Професионална гимназия по строителство “Н. Вапцаров”. В момента се обучават само строителни техници по специалността “Строителство и архитектура” и геодезисти по специалност “Геодезия”. Завършилите 12 клас получават диплома за средно образование и свидетелство за придобита ІІ степен на професионална квалификация, а след 13 клас – Свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация. Гимназията разполага с добре обзаведени кабинети и квалифицирани учителски кадри.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

гр.Смолян, ул.Бор” №3, тел. 0301/645 61 и 0301/640 82 – директор Професионална гимназия по туризъм е създадена през 1970 г. в нея досега са обучени над 5 хиляди ученика. При нас се изучават професиите:

Администратор в хотелиерството; Ресторантьор; Готвач; Сервитьор-барман.

Нашите възпитаници са участници в множество състезания и форуми на национално ниво, организирани от Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България и състезания по професии организирани под егидата на МОМН. Те са сред най-добрите готвачи, сервитьор-сомелиери и бармани, които демонстрират завидни умения в професионалното направление, което изучават и прилагат на практика в реални условия. Училището извършва пълно кетърингово обслужване на обществени и частни поръчки, приеми за гости и официално посрещане на представители от различни административни институции. Гимназията разполага: с модерно обзаведени кабинети по сервиране, барманство и сомелиерство, както и с учебен ресторант, където нашите възпитаници демонстрират завидни умения в професионално направление, които прилагат на практика в реални условия; три самостоятелни учебни кухни; с две компютърни зали за часовете по информатика и информационни технологии; зала с модерни интерактивни пособия-интерактивна дъска, мултимедии и електронни пособия; в учебния корпус разполагаме с 12 оборудвани кабинета по специална и общообразователна подготовка.

Гимназията е в унисон със съвременните изисквания на ЕС за изграждане на връзката работодател – ученик и е постигнато прекрасно партньорство с много реномирани заведения за хранене и развлечение, с които се работи за утвърждаване знанията на учениците. Всички производствени практики са изнесени в базови заведения в к. к. Пампорово, Черноморието и в красивия ни град Смолян. Учениците ни имат пълна реализация и след завършване на средното си образование. Нашият девиз е: ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА “ШИРОКА ЛЪКА”

/към Министерство на културата/ с. Широка лъка 4710, обл. Смолян тел./факс: 03030/23 33 e-mail: smu_shirokalukka@abv.bg

Вирни се горе