Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс"-Смолян

Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс"-Смолян

Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс” – гр. Смолян има половинвековна история. През изминалите години най-голямото ни завоевание са стотиците наши възпитаници, които успешно се реализират в различни сфери на обществения живот.

Ежегодно повече от 80% от випусниците ни продължават обучението си във висши учебни заведения. През последните години значително се подобри материално-техническата база на гимназията и училището ни се превърна във все по-желана територия за учениците. Освен това от няколко години функционира и учебно-тренировъчна фирма за учениците с цел практическо прилагане на теоритично усвоения материал

По отношение на униформите – ние сме първите в областта и сред първите в страната, въвели задължителната униформа. Вече 15 години работя като пом. директор и учител по математика и се гордея, че съм преподавател в ПГИ,сподели Красимир Паунов, пом.директор при ПГИ “Карл Маркс” – гр. Смолян. Преди 3 години избрах ПГИ “Карл Маркс” – гр.Смолян за свое училище със специалност “Счетоводна отчетност”. Тук намерих добри приятели и срещнах учители, които ме подготвят като добър специалист. Своята конкурентно способност доказах тази учебна година, участвайки в националното състезание – “Млад икономист” 2009, организирано от Съюза на икономистите в България. Спечелих 2-ра награда. Горд съм от това и ако трябва сега да избирам професионална гимназия, отново ще избера ПГИ “Карл Маркс” – гр.Смолян,каза от своя страна Васил Кисьов, ученик от 11„в” клас и завърши с думите:"Млади приятели, заповядайте при нас"!

Специалността, които може да изучават учениците след 7 клас е: Икономическа информатика- Професия ИКОНОМИСТ – ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТТА Е С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА, ПРИДОБИТИ В ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, СА ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ЗАДЪЛБОЧЕНИ ПОЗНАНИЯ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ.

След 8 клас учениците могат да избират между следните специалности: Ф И Н А Н С О В А О Т Ч Е Т Н О С Т Професия ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК СПЕЦИАЛНОСТТА ПОДГОТВЯ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ОПЕРАТИВНАТА СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

М И Т Н И Ч Е С К О И Д А Н Ъ Ч Н О О Б С Л У Ж В А Н Е Професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК СПЕЦИАЛНОСТТА ПОДГОТВЯ СПЕЦИАЛИСТИ В СФЕРАТА НА МИТНИЧЕСКАТА И ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ Професия Икономист УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ИЗУЧАВАТ ОСНОВИТЕ НА МЕНИДЖМЪНТА. ЩЕ МОГАТ ДА ПОЕМАТ ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

Вирни се горе