Общоисторическа музейна сбирка с картинна галерия - с. Момчиловци

Общоисторическа музейна сбирка с картинна галерия - с. Момчиловци

Уредена е през 1981 г. в специално построена сграда в центъра на селото. Представя историята на с. Момчиловци от неговите първи заселници до наши дни. Приоритетно са показани местните традиционни занаяти – абаджийство и терзийство, зидарство и каменоделство, сулинаджийство и др., отразяващи основния поминък на местното население до средата на XX в.

Картинната галерия към сбирката показва художествени творби с родопска тематика на видни български майстори на четката, между които и на родения в с. Момчиловци проф. Михаил Карапаунов.

Уникална за галерията е картината на Иван Мърквичка “Сватба в Момчиловци”, рисувана по време на пребиваването му в селото.

Вирни се горе