Областен диспансер за психични заболявания със стационар – гр. Смолян

Областен диспансер за психични заболявания със стационар – гр. Смолян

кв. Устово, ул."Хаджи Христо поп Георгиев" № 12, тел. 0301/643 66, 0301/640 50 Управител: д-р Анастас Карагяуров, тел. 0301/645 56

Заведението разполага с 50 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със психично заболявания.

Вирни се горе