Обединени детски заведения

Обединени детски заведения

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №2 “СИНЧЕЦ”

гр.Смолян ул. “Момина скала” №2, тел.0301/65673 – директор www.sinchec.com

Обединено детско заведение № 2 „Синчец” гр. Смолян за първи път отваря врати на 11.01. 1988 г. за децата от ЖК „ Нов център” и ЖК „ Невястата”. От 1995 г. до 2005 г. е базова детска градина на ИПКУ гр. Ст. Загора, ИПКУ гр. София и ПУ „П. Хилендарски” гр. Пловдив. Години наред градината е домакин на различни форми за квалификация на детски учители от областта – курсове за обучение от ИПКУ гр. София и гр. Стара Загора, лектории, семинари, школи, методически сбирки и др. По повод 10 годишнината на детското заведение – 1998 г., в резултат на базовата работа педагогическата колегия издава методическо помагало по предучилищно възпитание „Любими подвижни игри”. Тържествено е отбелязана и 20-та годишнина на 28.05.2008 г. с богата и разнообразна програма, кулминацията на която е концерт под надслов „Двадесет години на крилете на детството”. През м. октомври 2009 г. е финализиран проект на Социално-инвестиционния фонд на стойност 450 000 лева за основен ремонт. С изпълнението на проекта сградата е напълно обновена и коренно са подобрени условията на възпитание, обучение и труд. От 2009 г. ОДЗ № 2 „Синчец” има и собствен сайт: www.sinchec.com

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №3 “РОДОПЧАНЧЕ”

гр. Смолян, ул. Соколица №: 12 тел.: 0301/812 19 e-mail: rodop4an4e@abv.bg http://rodop4an4e.hit.bg/ http://bg.netlog.com/rodop4an4e

ОДЗ „Родопчанче” има 60 годишна история и е наследник на традициите на първата детска градина в Смолянския регион, открита през 1948 г. Детското заведение е разположено в две сгради, където се възпитават деца от 1 до 7 годишна възраст. Разполага с много добър, безопасен и екологичен двор, разделен на площадки и оборудван с уреди за игри. В своята история детското заведение е създало добри традиции в отглеждането и възпитанието на децата в условия, гарантиращи им равни възможности за физическо, духовно и социално развитие, защита на техните права, възпитание в дух на толерантност, развитие на индивидуалните им творчески заложби. ОДЗ ”Родопчанче” е общинска детска градина. Тя е подготвителна институция в системата на НП, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца до постъпването им в първи клас. Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителна група към ОДЗ. Главна цел, която си поставя колективът, е превръщане на детското заведение в „Дом на радостта”, като за целта е организирана и Детска академия за патриотично възпитание, където децата овладяват ценности свързани с бита, традициите, добрите нрави на родния край и доказват, че чувството за патриотизъм няма възрастови измерения.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №4 “РАДОСТ”

гр. Смолян, ул. “Продан Табаков” №1, тел.0301/645 07-директор

Открито през 1949 г. и от 1971 г. детската градина е базова-експериментална към НИИО “Тодор Семерджиев” – София и е обявена за градина-образец. На тържествена церемония послучай 50 годишния юбилей през м. май 1999 г. с Решение на ОбС – Смолян бе върнато името на заведението – “Радост”. От м.януари 2004 г. в нея работи японската доброволка Кьоко Кумамото от гр. Каназава, префектура Ишикава, по програма на Японската агенция за международно сътрудничество JICA, която запознава децата с традиционни японски изкуства. На 55-ия рожден ден на детската градина тя включи в програмата твърде необичайни за деца от предучилищна възраст изпълнения – оригами, шодо, икебана, чайна церемония, игри, сумо. На 23.03.2005 г. е организиран празник под надслов “Япония видяна през детските очи”. Сред гостите е и г-н Кагава – Постоянен представител на JICA | JOCV за България. От м. декември 2006 г. в градината е изпратен втори доброволец на международната организация „Джайка” – Юсуке Окада за срок от две години. През м. февруари 2008 год. ОДЗ № 4 защитава успешно проект с подкрепата на Община Смолян по Програмата за “Отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище” – ODA към Посолството на Япония в РБ. Реновирани са санитарните помещения на двете сгради на заведението на стойност 35 000 евро, дарени от японското правителство и 15 000 лв. от Община Смолян. На 01.06.2009 год. ОДЗ № 4 “Радост” отпразнува своята 60-та годишнина с концерт “ОДЗ “Радост” и светът” на сцената на читалище “Кирил Маджаров”, в който взеха участие всичките 206 деца. Там те показаха завидни познания за песни и танци от различни краища на света – Гърция, Турция, Румъния, Швеция, Австрия, Япония, Шотландия, Бразилия. От 2005 г. с Решение на Общински съвет – Смолян към детската градина е открита полудневна група в с.Ряка.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №5 “ШИНА АНДРЕЕВА”

гр.Смолян, ул. “Училищна” №7 тел.0301/699 68 e-mail: odz5.sm@abv.bg

ОДЗ № 5 е открито през 1954 г. Едно от водещите и най-голямо в Смолянска област със свой специфичен облик и традиции. Детското заведение разполага със съвременна база и красив добре поддържан двор.Разположено е в две сгради. В тях функционират по една яслена и градински групи от всички възрасти – 10 групи с 230 деца. Има логопедичен кабинет за навременно отстраняване на езиково-говорните аномалии при децата. Детската градина разполага с мултимедийна зала с достъп до интернет. Главна цел която реализира екипът е осигуряване помощ на детето при развитието му, като индивидуална, отговорна и социално-компетентна личност. В заведението работи високо квалифициран педагогически и медицински персонал. За 50 годишнината на ОДЗ № 5 екипът на детското заведение бе удостоен за първи път с високото отличие „Златен плакет” на община Смолян, за добри резултати в областта на предучилищното възпитание. Стремежът е да дадем добър старт на децата , да развием техните заложби и да се подготвят за успешен прием в училище. Приоритет е здравословното хранене на децата. Освен задължителната програма одобрена от МОМН функционират и клубове по интереси, където децата развиват индивидуалните творчески заложби-”Многознайко”; „Сръчко”;”Славейче”; „Изворче”; „Смехорани”. Децата от подготвителните групи посещават Планетариум-гр.Смолян, където обогатяват своите астрономически знания. Рождения ден на всяко дете е празник в детската градина. Всеки сезон се организират тематични празници – пролет, лято, есен, зима. Искате ли детето Ви да расте със самочувствие, че може и знае, да мисли критично, и да прави избор, да придобие умение, да посреща и приема промените в днешното динамично време, ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №6 “Зорница”

гр.Смолян, ул. “Първи май” №19, тел.0301/68 065 – директор

Обединено детско заведение № 5 „Зорница” е открито на 01.09.1962 год. в сградата на най-старото училище в Смолян и се е именувало ЦДГ № 2 с две градински групи. Настоящата основна сграда е открита през пролетта на 1966 год и започвада функционира с още две градински и три яслени групи. През учебната 1982/1983 година става обединяване на детската градина с яслата и носи името на родопската героиня „Катя Ванчева” ОДЗ № 2. На 22 май 1989 год. e отпразнуван 25 годишен юбилей на детското заведение. През 1992 год.с Решение № 37 на Общински съвет ОДЗ № 6 „Катя Ванчева” се преименува в ОДЗ № 6 „Зорница”. На 03 юли 2002 год. с Решение № 429 на Общински съвет ЦДГ № 12, намираща се на сегашната ул.”Христо Христов” № 31, преминава към ОДЗ № 6 „Зорница” с работеща една смесена градинска група. През 2007 година се извърши основен ремонт на покрива на основната сграда от дарителски средства на мобилен оператор „ГЛОБУЛ” в България. През лятото на 2008 година по проект на Община Смолян „Енергийна ефективност” се поднови осветлението и в двете сгради и се приведе към европейските изисквания. През 2009 год. летните месеци се извърши подмяна на дограмата с PVC и се санира цялата сграда отново по спечелен проект на Община Смолян. ОДЗ № 6 „Зорница” е общинска детска градина и в нея се обучават и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст до постъпването им в първи клас в четири градински групи и една яслена група. Общият брой на децата е 140 за учебната 2011/2012 година. Главната цел на детското заведение е да се повиши ефективността на функционирането, като осигурява благоприятна среда на развитие на детето и утвърждаването му в център на сътрудничество. През месец май 2012 год. ОДЗ № 6 „Зорница” ще отпразнува своя 50-годишен юбилей от откриването си и 20 – годишен юбилей от откриването на ЦДГ № 12. Детското заведение си има уеб страница: odz6zornica.hit.bg и e-mail: odz6@abv.bg.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №11 “Митко Палаузов”

гр.Смолян, ул.Славееви гори” №1, тел.0301/829 61 – директор

ОДЗ № 11 „Митко Палаузов” гр.Смолян е открита в квартал Долно Райково на 10.10.1960 г. Помещавала се е в сградата на училището там. ОДЗ № 11 е общинско детско заведение с целодневна организация на работа, в която се отглеждат и възпитават 100 деца на възраст от 10 месеца до постъпването им в 1-ви клас. Цялостната дейност на работещите в ОДЗ №11 е била утвърждаване имиджа на детското заведение, като място за по-организиран живот на децата, за тяхната пълноценна социализация и подготовката за училище. Стремежът на екипите от учители и персонал е насочен към създаването на собствен облик и живот във всяка група. Детското заведение е с богати традиции в работата :

По осигуряването на диференцирана грижа за развитието на общите и индивидуални способности на всяко дете, гарантиращи овладяването на знания, умения, безболезнена адаптация в училище. Системни контакти на децата с природата за физическото им укрепване и екологичното възпитание. Оптимизиране на връзките със семейството, училища, читалища, планетариум и други институции.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “Изворче”

с.Момчиловци ул.”Елица” № 15 тел.03023/28 47 – директор

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “Вела Пеева”

с.Смилян тел.03026/22 97 – директор e-mail: odz_smilyan@abv.bg

OДЗ “Вела Пеева” се намира в село Смилян, общ.Смолян. През 1953 г. е открита първата сезонна детска градина към ТКЗС с.Смилян в пригодена за целта сграда. През 1960 г. е построена сграда за 4 групи. През 1983 г. групите са обединени и са преименувани в ОДЗ “Вела Пеева”. През 1985 г. броят на децата са 138, градинските групи стават четири, от които две подготвителни групи, настанени в пансиона на ОУ “Кирил и Методий”. В момента броят на децата е 83 – една яслена група от 14 деца и три смесени градински групи с 69 деца.Една от групите е настанена в сградата намираща са на улица „Васил Левски №1”,в която се помещават 21 деца. Градината работи по проект за осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителна група. В ОДЗ '' Вела Пеева'' се предлага обучение по английски език. Ежегодно децата участват с музикална програма в празника на селото “Бащино огнище”. Съвместно с родители и учители децата участват с пана, изработени от смилянски фасул на празника за фасула, организиран от кметство Смилян, както и с музикална програма.

Вирни се горе