"Медицински център І" – Смолян

"Медицински център І" – Смолян

бул. “България” №2, регистратура – тел. 0301/6 28 31 Управител: д-р Мони Турналиев, тел.: 0301/6 22 75

“МЦ І” ЕООД извършва извънболнична специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: хирургия, акушерство и гинекология, вътрешни болести, детска ревмокардиология и онкология, очни болести, УНГ болести, пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, неврология, рентгенология, анестезиология и реанимация. Към “МЦ І “ООД има разкрити 4 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

Работно време на кабинетите:

По график: от 07:30 – 13.30 ч. От 13.30 – 15.30 ч. – домашни посещения от понеделник до петък.

Вирни се горе