Медико-диагностични лаборатории

Медико-диагностични лаборатории

Медико-диагностична лаборатория за клинико-лабораторна диагностика, вирусологични и микробиологични изследвани гр.Смолян, бул."България" № 6, тел.: 0301/65366

Медико-диагностична лаборатория за хормонални изследвания – д-р Емилия Апостолова гр.Смолян, бул."България" №2, тел: 624 41

Медико-диагностична лаборатория за хистологична и цитологична диагностика – д-р Ангел Каръшев гр.Смолян, бул."България" №2, тел.: 0301/62831

Медико-диагностична лаборатория за дентални ренгенови изследвания гр.Смолян, бул."България" №24.

Вирни се горе