МБАЛ Смолян

МБАЛ Смолян

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД – СМОЛЯН

0301/ 6 26 66 – Централа

0301/6 23 95 – Изпълнителен директор

0301/6-22-01 – Зам.- директор по икономическите въпроси

0301/6 25 49 – Факс e-mail: orb-sm@mbox.digsys.bg

Хирургично отделение – 0882-430-068

Операционна – 0882-430-076

Реанимация – 0882-430-101

Травматологично отделение – 0882-430-069

Урологично отделение – 0882-430-071

Неврологично отделение – 0882-430-072

Неврологично отделение – интензивен сектор – 0882-430-103

Очно отделение – 0882-430-073

УНГ- отделение – 0882-430-074

Пулмологично отделение – 0882-430-075

Ендокринологично отделение – 0882-430-077

Ревматологично отделение – 0882-430-078

Кардиологично отделение – 0882-430-079 Кардиологично отделение – интензивен сектор – 0882-430-096

Кардиологично отделение – III етаж – 0882-430-117

АГО –Патология – 0882-430-080

АГО – родилно – 0882-430-081

Неонатологично отделение – 0882-430-083

Детско отделение – 0882-430-084

Детско отделение – интензивен сектор – 0882-430-116

Детско отделение – кърмачески сектор – 0882-430-082

ОАИ Л – 0882-430-085

Инфекциозно отделение – 0882-430-086

Хемодиализа – 0882-430-087

Спешно отделение – 0882-430-088

Отделение по физиотерапия и рехабилитация – 0882-430-089

Образна диагностика – 0882-430-090

Клинична лаборатория – 0882-430-091

Микробиология- 0882-430-092

Център за трансфузионна хематология – 0882-430-093

ТЕЛК – 0882-430-094

Патоанатомия – 0882-430-095

Стерилизация – 0882-430-097

Регистратура – 0882-430-098

Главна медицинска сестра – 0882-430-102

Деловодство – 0882-430-105

Вирни се горе