Eкопътека “Каньона на водопадите”

 Eкопътека “Каньона на водопадите”

В западния край на гр. Смолян на изхода от кв. Средок има малка табелка сочеща към резерват „Сосковчето” – екопътека Каньонът на водопадите. Най-горната й точка е на около 1800 м. надморска височина, а денивелацията й е около 700 м. Самият каньон е изграден от риолитни скали, които поради своята твърдост не са се поддали на въздействието на водата и така са се образували големи прагове и спускащи се по тях бистри планински водопади. Пътека върви срещу течението на реката и изкачвайки се нагоре преминава през редица водни каскади, които образувт система от малки и средни водопади преливащи един в друг. Пътеката се вие през гората като метални и живописни дървени мостчета прехвърлят Еленска река, ту отдясно, ту отляво , редуват се с кътчета за отдих и места за пикници.

Смърчови дървета пък я обграждат, докато тя се провира покрай скални блокове, наречени Редените камъни, които природата е извайвала милиони години. Част от тях наподобяват амфитеатър, а други са като пирамиди и кули. Екопътеката е уникална, защото минава през резервата „Сосковчето“, разкривайки природните феномени и биологичното разнообразие на защитената територия. Вървейки по пътеката, можете да видите как се препича върху някоя скала саламандър. Естествените обитатели на резервата „Сосковчето“ са мечката, глухарът, дивата коза, сърната, както и много специфични разстителни видове.

Вирни се горе