40 години Планетариум - Смолян

40 години Планетариум - Смолян

П Р О Г Р А М А

3 – 5 септември 2015 г.

3 септември 2015 г. /четвъртък/

12:00 – 16:00 – Пристигане на гостите и регистрация

15:00 – „Загадъчната Вселена” – програма в Звездната зала

16:30 – Официално отбелязване на 40-та годишнина на НАОП – в централното фоайе, приветствия, изложба …

17:30 – „Пътуване до края на нощта” – програма в Звездната зала

18:30 – Welcome коктейл

20:00 – Рок-концерт на група „КОНТАКТъ”

4 септември 2015 г. /петък/

9:00 – „Легенди за съзвездията” – програма в Звездната зала

10:00 – „Лунното момиче” – програма в Звездната зала

10:00 – 12:00 – Семинар на тема „Астрономически изследвания и популяризирането им като част от Европейската стратегия за Учене през целия живот”

11:00 – „Красотата на Космоса” – програма в Звездната зала

12:00 – 13:30 – Обяд, неформални дискусии с колеги

14:00 – „Пътуване към Слънцето” – програма в Звездната зала

15:00 – „Тайният ключ за Вселената” – програма в Звездната зала

16:30 – „Под небето на Планетариума” – лято-есен

19:00 – „Космически кръговрат 2 – 30 години по-късно” – мултимедиен спектакъл на проф. Симо Лазаров

20:30 – Вечеря

5 септември 2015 г. /събота/

9:30 – 12:00 – екскурзия до Момчилова крепост и отпътуване

Семинар – доклади и постери

1.„Търсене на възможна връзка между появата на ярки комети и огненият меч на архангел Михаил по иконографски материал от Италианското възраждане”

Доц. д-р Петко Недялков, Пламена Еникова (СУ „Св. Кл. Охридски”)

2.„Диаграми на основните зависимости в Слънчевата система”

Проф.д-р Цветан Георгиев (НБУ)

3.„Студентската астрономическа обсерватория – САО Плана”

Доц. д-р Евгени Овчаров (СУ „Св. Кл. Охридски”)

4.„Химически пекулярни звезди от спектрален клас А”

5.„Фотометрия и пространствено положение из галактиките М 32 и М 110 край голямата спирална галактика М 31 в Андромеда” (постер)

Проф.д-р Цветан Георгиев (НБУ)

6.„Бели брези – 2015” (постер)

Агоп Узунбохосян (АО – Кърджали)

Забележка: Възможна е незначителна промяна в програмата.

Вирни се горе