ЗОВ ЗА ПОМОЩ - ДА ПОМОГНЕМ НА 10-ГОДИШНИЯ ДЕНИС!

ЗОВ ЗА ПОМОЩ - ДА ПОМОГНЕМ НА 10-ГОДИШНИЯ ДЕНИС!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обръщаме се към Вас с вяра и надежда, че ще успеем всички заедно да помогнем на 10-годишния Денис Стефанов Копитев от гр.Мадан. Той се нуждае от спешна бъбречна трансплантация, за която е необходима сума, непосилна за семейството.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN BG29STSA93000018717852

BIC STSABGSF

Банка ДСК- АД

Титуляр Надие Хайриева Карахусева

Вирни се горе