"Знак за качество" за младите изследователи от Смолян

"Знак за качество" за младите изследователи от Смолян

Смолянската младежка организация “Млади изследователи за младежко развитие” беше отличена със знак за качество и беше наградена на специална церемония

На 17.12.2021 се проведе Валоризационната конференция на Център за развитие на човешките ресурси.

Център за развитие на човешките ресурси управлява най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт – Еразъм+, както и „Европейски корпус за солидарност ;

По традиция, бяха отличени най-добрите проекти по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност, успешно приключили през годината. На тържествената церемония присъстваха акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Яничка Труева, заместник-министър на младежта и спорта, и г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР.

Валоризационната конференция за изминалата 2021 г., отбеляза предизвикателствата, пред които бяха изправени бенефициентите и Националната агенция, и предостави възможност за съдържателна дискусия между бенефициенти и официални гости, в която се откроиха 3 ключови момента: – справяне с новата реалност, виртуални / смесени мобилности и качественото изпълнение на проектите.

Акцент на конференцията беше и предстоящата Европейска година на младежта. В тази посока, ЦРЧР и Mинистерството на младежта и спорта ще работят за още по-голямото популяризиране на този сектор.

Вирни се горе