ЗНАЧИМА СРЕЩА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗНАЧИМА  СРЕЩА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТ СМОЛЯН

МЕМОРАНДУМ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДО ВСИЧКИ ОТГОВОРНИ И АНГАЖИРАНИ С ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ИНСТИТУЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

В периода 9-12.10.2021 г. в гр. Златоград и гр. Неделино се проведе конференция за състоянието и проблемите на регионалното здравеопазването в област Смолян, в която участваха представители на всички регионални здравни институции, директори на лечебни заведения, кметове на общини от област Смолян, различни лекарски колегии, Български Червен Кръст, директори на болници от София, Пловдив, Кърджали и Смолян, Медицински Университет гр. София – Факултет по обществено здраве, членове на Югоизточно-Европейски Медицински Форум, бивши депутати и представители на различни политически сили, видни медицински специалисти и общопрактикуващи лекари. Лекари с различни медицински специалисти безвъзмездно консултираха и прегледаха над 300 души.

Конференцията приключи с апел към всички институции с отношение към здравето на населението:

  • да се вземат незабавни мерки за осигуряване и гарантиране на медицинското обслужване и здравето на населението,

  • поради изключително тревожната ситуация със заболеваемостта от Ковид 19 да се предприемат адекватни действия за профилактика на населението чрез ваксинация.

Меморандумът от конференцията ще бъде предоставен на вниманието на всички местни и държавни органи, Министерство на здравеопазването, средствата за масова информация, национални и регионални здравни институции.

Югоизточно Европейски Медицински Форум и Клъстер на здравните региони

Вирни се горе