Златоград отчете проект за изграждане на крайбрежна стена на р. Върбица

Златоград отчете проект за изграждане на крайбрежна стена на р. Върбица

На заключителна пресконференция бяха представени постигнатите резултати по проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица по бул. „България” и почистване на речното корито” в Златоград.

Целта на проекта бе да се извършат дейности за предотвратяване на риска от наводнения и минимизиране опасността от нанасяне на щети върху населението на град Златоград, в един от най-рисковите участъци на р. Върбица.

В рамките на проекта бе изградена крайбрежна стена с дължина 264, 60 м. и бе почистено речното корито от естествени наноси и такива, депонирани от човешка дейност.

“Един от обектите, който изигра важна роля и спаси голяма част от града от наводнение през изминалите няколко седмици, е изграждането на тази крайбрежна стена. Златоград вече е по-спокоен след реализацията на този проект”, представи постигнатото по проекта кметът на община Златоград.

Постигнатото по проекта бе представено с нагледна презентация и филм, проследяващ изграждането на крайбрежната стена.

Вирни се горе