Продажба на живи елхи започва Министерството на земеделието

Продажба на живи елхи започва Министерството на земеделието

Инициативата ще подпомогне залесяването на българските гори

Министерството на земеделието стартира превърналата се в традиционна продажба на живи елхи, като тази година каузата на кампанията е свързана с опазване на горите. За всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в българските гори, стопанисвани от държавните горски предприятия.

Елхите в контейнери са осигурени от шестте държавни горски предприятия. На места ще бъдат налични и отсечени дръвчета от специално създадени за целта плантации и разсадници. Цените на дръвчетата варират между 3 и 40 лв., в зависимост от височината и вида им.

Инициативата започва в началото на следващата седмица в цялата страна. Местата за продажба на коледните елхи, организирани от горските предприятия в област Смолян, са:

„Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян гр. Смолян, бул. „България“ №83, пред сградата на ДГС Смолян

с. Борино, горски разсадник „Хайдушки дол"

гр. Девин, ТП ДЛС Извора, двора на административната сграда, ул. „Освобождение“ 18

ТП ДГС Михалково, административна сграда

гр. Златоград, ул. „Г. С. Раковски” № 33

с. Елховец, обл. Смолян, разсадник „Бърчево"

с. Смилян, обл. Смолян, разсадник „Смилян"

с. Славейно, ДГС Славейно

с. Триград, адм. сграда на ДГС Триград

с. Широка лъка, ТП ДГС Широка лъка, ул. „Перелик“ № 1

Вирни се горе