Жителите на Доспат чертаят бъдещето на града за следващите 7 години

Жителите на Доспат чертаят бъдещето на града за следващите 7 години

Анкета с 13 въпроса за бъдещото развитие на Доспат разпространи чрез сайта си местната администрация. Поводът е разработването на План за интегрирано развитие на общината от 2021 до 2027 година.

Днес работна група, сформирана със заповед на кмета Елин Радев, ще се събере на първото си заседание, за да начертае план-график за дейностите по изготвяне и приемане на визията на общината за следващите 7 години. Председател на работната група е секретарят на общината Веселин Калфов, до когото местните жители могат да задават въпроси и да оптравят предложения.

Такива се набират и чрез анкетата. В нея първите въпроси са с оценъчен характер на досегашното развитие на Община Доспат, определено като „Развит туристически център от местно, национално и международно значение, и устойчива общност с конкурентоспособна икономика, гарантираща заетост и растеж, модерна инфраструктура, качествена жизнена среда, чиста природа и проспериращо население.“

Считате ли, че е необходима нова визия – питат от администрацията и в следващите въпроси предлагат на гражданите да посочат най-ценните ресурси на общината и най-важните проекти, които смятат, че трябва да се осъществят в 7 годипния период.

Специално място е отделено за проучване на проблемите в момента, както и приоритетните направления за икономическо развитие. Има и специален въпрос към попълващите анкетата за това при какви условия биха се върнали техни роднини или приятели от чужбина, предаде БНР Кърджали.

Вирни се горе