Жители на Момчиловци искат повече пешеходни пътеки и легнали полицаи в селото

Жители на Момчиловци искат повече пешеходни пътеки и легнали полицаи в селото

Безопасността на движението поставиха като основен проблем жителите на с. Момчиловци, пред директора на ОД МВР – Смолян комисар Кирил Хаджихристев и началника на РУП – Смолян гл. инспектор Юрий Топов на проведена среща в кметството на селото.

На срещата присъстваха кметът на с. Момчиловци Мария Никова, множество жители на селото, както и кметът на с. Петково и кметските наместници на селата Соколовци, Бостина и Левочево, съобщи говорителят на полицията Добрина Табакова. Жителите на селото проявиха голяма активност и гражданска позиция по въпроси, касаещи безопасността на движението и обществения ред в населеното място и поставиха пред ръководството на ОД МВР – Смолян няколко проблема в тази посока.

Проблемна според жителите на селото е ул. “Момина вода”, където водачите на МПС шофират с висока скорост, по платното и тротоарите има много паркирани коли и всичко това създава предпоставки за пътни инциденти и застрашава участниците в движението. Ето защо хората от селото поискаха на тази улица да бъде поставена изкуствена неравност за ограничаване на скоростта, а също и да бъде осъществяван по-засилен контрол от страна на полицията по спазване на Закона за движение по пътищата.

Притеснения изказаха жителите на Момчиловци и за безопасността на най-уязвимите участници в движението – децата, като посочиха като проблемни и опасни участъци районите в близост до училището и детската градина. Хората предложиха на тези места да бъдат поставени пешеходни пътеки, да не се допуска паркиране на автомобили и движение с висока скорост. Живущите в с. Момчиловци не изказаха притеснения по отношение на обществения ред в населеното място и изразиха задоволство от работата на полицейските служители, обслужващи района, обобщиха още от полицията.

В отговор на поставените проблеми и опасения на жителите на с. Момчиловци, комисар Хаджихристев и кметът на селото г-жа Никова обявиха, че вече има разработена работна карта между РУП – Смолян, кметството и други компетентни органи за поставяне на хоризонтална маркировка, пътни знаци и пешеходни пътеки в проблемните зони около училището и детската градина и на ул. “Момина вода”. Комисар Хаджихристев, гл. инспектор Топов и г-жа Никова апелираха към жителите на с. Момчиловци за повече бдителност, за заострено внимание по отношение на съмнителни външни хора и непознати автомобили и своевременно да сигнализират за извършени престъпления. Засегната бе и темата за телефонните измами, като бе напомнено на хората да не се доверяват на непознати, да не избързат да дават пари, ако им бъдат искани по какъвто и да е повод с обаждане по телефона, а да се свържат веднага с полицията.

Във връзка с безопасността на движението и предстоящия зимен сезон и затрудненията при снегопочистването и предвижването на пешеходците, г-жа Никова и комисар Хаджихристев приканиха жителите на селото да разчистят тротоарните площи от струпан дървен или строителен материал, от паркирани автомобили и бракувани МПС.

Идентични проблеми поставиха пред ръководството на ОД МВР – Смолян и кметските наместници на селата Соколовци и Бостина – липсата на хоризонтална маркировка и движението на автомобили с висока скорост. Комисар Хаджихристев увери кметските наместници на двете населени места, че ще бъде засилен полицейския контрол по спазване на Закона за движение по пътищата и ще бъде изготвено сигнално писмо до община Смолян за необходимостта от полагане на хоризонтална маркировка.

Във връзка с утвърждаване на проактивния подход за решаване на проблемите по противодействие на престъпността, началниците на Районни управления “Полиция” от област Смолян също провеждат срещи с жителите на малки населени места в изнесени приемни на обслужваната територия.

Вирни се горе