Желаещите да закупят дърва за огрев трябва да подадат заявление до Кмета на съответното населено място до 31 март т.г.

	 Желаещите да закупят дърва за огрев трябва да подадат заявление до Кмета на съответното населено място до 31 март т.г.

Община Смолян уведомява, че във връзка с промяната на чл.111 от Закона за горите, физическите лица- желаещи да закупят дървесина от склад или на корен за лична употреба, подават заявление до Кмета на съответното населено място, където им е постоянния или настоящ адрес на територията на община Смолян. Това трябва да стане в периода от 01.02.2023г. до 31.03.2023г. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени куб.м.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе