Земеделски земи в Смолянско се превръщат в гори

Земеделски земи в Смолянско се превръщат в гори

Земеделски земи в Смолянско се залесяват по естествен път и се превръщат в гори. Това сочат данни на Регионалната дирекция по горите (РДГ), предоставени на БТА. Навлизането на горите в земеделски ниви е главно в резултат на оставените необработвани земи през последните десетилетия. Според план на Държавното горско стопанство в Смолян е обявена процедура за близо 2500 декара самозалесили се частни имоти, за които собствениците трябва да преценят дали да ги регистрират като гори или да останат като земеделски земи. Над 2244 хектара общински земи са преобразувани в горска територия в областта през последните три години, според информация от РДГ.

Навсякъде в областта се наблюдава този процес - когато земеделска земя, особено в труднодостъпни места, не се ползва, гората напредва в земеделския имот, според директора на РДГ Георги Кисьов. Самозалесените ниви се описват периодично при съставянето на 10-годишните лесоустройствени планове. Процедурата предвижда собствениците на имотите да заявят в определен срок дали ще продължат да ги ползват като ниви и ливади, или ще променят статута на имота като гора. Обявената процедура за ДГС-Смолян се отнася за обрасли с дървета земеделски имоти в землищата на Мугла, Момчиловци, Бостина, Селище, Полковник Серафимово, Търън, Левочево и др. Избуялите върху нивите горски насаждения, според лесоспециалистите, са на възраст 15-25 г. , като преобладават иглолистните видове бял бор и смърч. С такава процедура са превърнати в гори 1627 хектара земеделски земи в община Борино, 237 хектара - в Доспат.

Задвижена е и преписка за 146 общински земеделски имота в община Девин, на обща площ 5086 дка, на които да бъде променен статутът и да се включат в горския фонд.

В случаите, когато собствениците на самозалесените терени предпочетат да ги оставят като земеделски земи, разрешенията за отсичане на дървета се издават от общинските власти.

Снимка: Венцислав Огнянов

Вирни се горе