ЗАВЪРШИ СТРОЕЖЪТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО

ЗАВЪРШИ СТРОЕЖЪТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО

Завърши строежът на ключово важно за екологията на региона съоръжение – инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци.

Кметът на Мадан Фахри Молайсенов, заедно с кмета на община Златоград Мирослав Янчев и кмета на община Неделино – Боян Кехайв прерязаха символично лентата на обекта, намиращ се на територията на Регионално депо за ТБО гр. Мадан.

На церемонията присъстваха още директорът на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян инж. Екатерина Гаджева, главният архитект на община Мадан арх. Елисавета Метишева и председателят на Общинския съвет Бедри Базеников.

„Посредством изградените инсталации ще се намали количеството на депонираните битови отпадъци, включително ще се осигури рециклирането на зелени и биоразградими отпадъци“, отбеляза кметът Молайсенов на тържествената церемония. Реализирането на мащабния инвестиционен проект стана възможно благодарение на широкото участие на експерти, еколози, проектанти, инженери, строители и общественици, отбеляза кметът на Мадан и благодари за отдадеността и професионализма.

Боян Кехайов, кмет на Неделино, благодари на водещата община Мадан за успешното осъществяване на този труден проект, в един труден за цялата държава период. „Осъзнаваме че това е един жизненоважен проект за трите общини защото всички ние се борим за чиста околна среда и подобряване живота на хората. Трите общини имат общо население около 28 000 души, надявам се те още веднага да усетят ползите от проекта“, подчерта Кехайов.

Кметът на Златоград Мирослав Янчев допълни, че отговорността предстои оттук нататък. „Досега беше лесната част. Този проект ще ни помогне да подобрим системата за управление на отпадъците, но ние трябва да мислим за управлението на тези отпадъци. Оттук нататък имаме голямата отговорност да рециклираме не по-малко от 70-80 % от отпадъците на трите общини“.

Директорът на РИОСВ – Смолян инж. Гаджева обърна внимание колко малко проекти са одобрени, а още по-малко са достигнали този етап на реализация. „Това се получи поради факта, че сте обединени. Чудесно е, че тримата кмета бързо намериха верния подход и разбраха, че за да се постигне нещо, важното е да сме обединени. Това липсва като цяло в държавата, за това примерът е прекрасен“, допълни тя.

Проектът „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ е реализиран по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0015-C01.

От 18 потенциални бенефициенти на програмата само 4 са завършените регионални системи. Ръководителят на проекта е заместник-кметът на община Мадан Явор Орлов. Той представи финансовите му параметри. Общата стойност е 8 984 731.25 лв, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 736 381.56 лева, в т.ч. съфинансиране от ЕФРР на ЕС в размер на 5 725 924.33 лева. Националното съфинансиране е 1 010 457.23 лева, а съфинансирането от бенефициента – 2 248 349.69 лева

С реализирането на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 и изграждане на инсталациите, трите общини ще осигурят устойчива система за управление на отпадъците, намаляване количеството им и съответно до спиране на бъдещото покачване на таксите за смет, оповести кметът на община Мадан Фахри Молайсенов.

Вирни се горе