Затягат застрахователите със санкции, ако не плащат вноска по "Зелена карта"

 Затягат застрахователите със санкции, ако не плащат вноска по "Зелена карта"

Без дебати депутатите приеха на второ гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането. Вносител е Министерски съвет.

Народните представители гласуваха със 137 гласа "За", 34 гласа "против" и 7 гласа "въздържали се".

Със законопроекта се цели отстраняване на констатирани слабости в процеса на обработка на претенции от отделни застрахователи и от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в рамките на системата "Зелена карта", за да се постигне своевременно изпълнение на задълженията на националното бюро и на застрахователите, съгласно изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата.

Законопроектът не предвижда нови задължения за Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и застрахователите, а реферира към действащите правила за функционирането на системата "Зелена карта", които и понастоящем са задължителни за спазване от тях.

По този начин се създава правна възможност за предприемане на надзорни действия от страна на Комисията за финансов надзор, в случай на неизпълнение на задълженията на участниците на национално ниво.

Отстраняването на установените проблеми при функционирането на системата "Зелена карта" в България е една от мерките, включени в Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II.

Близо 1,5 милиона евро дължат български застрахователи на европейското бюро "Зелена карта" по застраховката "Гражданска отговорност" за чужбина. Сумата е трябвало да бъде изплатена още до края на миналата година. Това налага създаване на механизъм за санкции на некоректните застрахователи.

Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Вирни се горе