Затягат мерките заради нарастващата заболяемост от Сovid-19 в област Смолян

Затягат мерките заради нарастващата заболяемост от Сovid-19 в област Смолян

Областният кризисен щаб за борба с Сovid-19 проведе спешно заседание заради нарастващата заболяемост от Ковид-19 на територията на област Смолян. От вчера област Смолян влиза в Трети етап, според новия проект за справяне с COVID-19.

Има ясно изразена тенденция за нарастване на положителните случаи, посочи директорът на РЗИ-Смолян д-р Мими Кубатева. Към вчерашна дата, регистрираната 14-дневна заболяемост е 1 631 на 100 хиляди души. Двойно повече са регистрираните случаи при деца и ученици-за миналата седмица, 88 са новорегистрираните. 70% от ПСР-ите, които са направени през миналата седмица, са положителни. Увеличава се натиска в лечебните заведения и в доболничната помощ. Към момента, от 165 легла за неусложнени Ковид-пациенти, свободни са 30%. От 11 интензивни легла, свободни са 4. Леглата ежедневно се наблюдават и при необходимост, има възможност да се увеличат. Осигурени са лекарства и кислород, проблем си остава липсата на персонал, посочи д-р Кубатева.

Щабът взе решение, считано от понеделник-31 януари, да се ограничи до 50% капацитета/работна площ, брой лица/ в обектите със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечение, включително и тези в местата за настаняване, при спазване на подхода със „зелен сертификат“. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица след 22,00ч. в питейните и нощни заведения. Въвежда се нов режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Смолян за периода 07-18 февруари 2022 г.: Присъствено продължават да се обучават учениците от I до IV клас и извършват индивидуалните терапевтични сесии на деца със специални образователни потребности, при спазване на противоепидемичните мерки. За периода 07-11 февруари се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от VI , VIII, IX и XI клас. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със заповед на министъра на образованието и науката. За учениците от V, VII, X и XII, учебния процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки. За периода 14-18-февруари се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от V, VII, X и XII клас. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със заповед на министъра на образованието и науката. За учениците от VI , VIII, IX и XI клас, учебния процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, (с изключение на заниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки), екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, с изключение на областните кръгове на националните олимпиади и състезания при спазване на определени противоепидемични условия.

Остава засилен контрола по спазване на противоепидемичните мерки, като се активира работата на общините и останалите отговорни държавни институции, особено в установените като най – рискови обекти: детски заведения и училища, лечебни и здравни заведения, социални институции, търговски обекти, организирани колективи, транспортни средства; заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.

Вирни се горе