Застрахователно дружество дарява 10 000 лв. за ремонт на покрива на църква „Света Неделя“ в Неделино

Застрахователно дружество дарява 10 000 лв. за ремонт на покрива на църква „Света Неделя“ в Неделино

Днес, 21.06.2019г. беше подписан договор за дарение между община Неделино, представлявана от кмета Боян Кехайов и фирма ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, представлявана от главния изпълнителен директор Недялко Чандъров. Застрахователното дружество ще дари на община Неделино сумата от 10 000 лв. за ремонт на покривното пространство на местната църква – храм „Света Неделя“. Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов изказва благодарност на г-н Недялко Чандъров за проявената съпричастност и на всички, които се включват в инициативата за набиране на средства за ремонт на църквата „Света Неделя“ в гр.Неделино.

Вирни се горе