Заседава областната комисия за разглеждане на промени в транспортната схема

Заседава областната комисия за разглеждане на промени в транспортната схема

Днес в Областна администрация се проведе заседание на Областната комисия за разглеждане на предложения за промени в маршрутните разписания на транспортната схема на Смолянска област. На срещата присъстваха зам. – кметове и представители на общини, представител на Областно пътно управление и на Пътна полиция при ОД на МВР- Смолян. Участие взеха също представител на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България и управителят на Сдружението на автобусните превозвачи в област Смолян.

Основна тема на срещата бе спазването и актуализацията на маршрутните разписания, изпълнявани по областната и републиканската транспортни схеми от квотата на област Смолян. Главен експерт Димитър Кузманов от Областна администрация представи Анализ на изпълняваните маршрутни разписания, свързващи общините в областта, с изведени констатации за тяхното осъвременяване. На заседанието бяха обсъдени и приети правилата за работа със заинтересованите страни. Всички присъстващи изказаха мнения и защитиха становища в съответствие със своята компетентност. В рамките на срещата бяха набелязани следващи стъпки за работа на комисията, относно подобряване на координацията на маршрутните разписания от квотата на област Смолян.

Вирни се горе