Зарко Маринов: „Читалищата са най-важните културни институции в периферните региони“

Зарко Маринов: „Читалищата са най-важните културни институции в периферните региони“

„Читалищата са най-важните културни институции в периферните региони“, това каза заместник областният управител Зарко Маринов, откривайки кръгла маса на тема „Нови идеи, нови възможности“. Събитието се организира от Съюза на народните читалища и Областна администрация Смолян, с подкрепата на Министерство на културата. Целта е да се акумулират нови идеи за развитието на читалищата. В дискусията участваха председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов, представители на РЕКИЦ-Смолян и народните читалища от региона.

По време на срещата бяха дискутирани механизми за генериране на идеи, които водят до нови възможности за финансиране и развитие на читалищната дейност. Д-р Дойнов каза, че от май месец тази година започва подготовката за новата бюджетна прогноза и е важно читалищата да бъдат активни при кандидатстване за финансиране. Той ги посъветва да търсят партньорство с областният управител, който не може да им осигури средства, но институционалната подкрепа от негова страна е много важна за инициативите им.

Обърна се внимание, че читалищата са сдружения на граждани с културна и просветна дейност и стремежът е да се развиват без да се изменя първообраза им. Тяхната основна функция е да съхраняват, предават и популяризират традициите, характеризиращи националната ни идентичност. Важно е към дейността на читалищата да се привличат, както деца, подрастващи и представители на третата възраст, така и трудово активни хора, за да не се прекъсва връзката с всички представители на местните общности.

Сред другите обсъждани теми бяха състоянието на материално-техническата база на читалищата в региона и необходимостта от нейното обновление, както и възможностите за осигуряване на ресурси от държавно финансиране и европейски програми.

Участниците в кръглата маса почетоха паметта на доц. Христо Гиневски, който беше представител на народните читалища от област Смолян в съюза и един от радетелите за развитие на читалищната дейност в региона.

Вирни се горе