Започва реконструиране и благоустрояване на улици в Община Златоград

Започва реконструиране и благоустрояване на улици в Община Златоград

След проведено обществено обсъждане с жителите на Община Златоград бе поет дългосрочен инвестиционен кредит, с който ще бъдат ремонтирани четири улици в общината и ще бъде изградена многофункционалната спортна площадка в село Долен. Предпочетените, от жителите на Община Златоград, обекти, които ще бъдат обезпечени с инвестиционния кредит, са:

Улица „Васил Левски”, гр. Златоград

Улица „Антон Страшимиров”, с. Старцево

Предвидените дейности за благоустрояването и реконструкцията на ул. „Антон Страшимиров” с. Старцево са отводняване на улицата, чрез едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и изграждане на дъждовен колектор с вълнообразни полиетиленови тръби Ф200 и Ф315, полагане на вибропресован бордюр 18/35/50 по цялото продължение на улицата, подготовка на основа, чрез полагане на трошено каменна настилка от несортиран трошен камък, битумен разлив и полагане на асфалтова настилка с дебелина 5 см. Предвидено е и изграждане на, обезопасяващи пътното платно, подпорни стени с обща дължина 138,20 м. „Диамант-строй” ЕООД е фирмата-изпълнител на обекта, като срокът за изпълнение е 60 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия. Общата сума за изпълнение на всички дейности е в размер на 247 525,90 лв., без включен ДДС.

Улица „Христо Ботев”, с. Ерма река

„Едистрой” ЕООД е фирмата, която ще реконструира и благоустрои ул. „Христо Ботев” в с. Ерма река, Община Златоград. Подписан е договор за изпълнение на обекта в размер на 94 503,63 лв., без включен ДДС. Дейностите, които ще се изпълнят са отводняване на улицата, чрез едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и изграждане на дъждовен колектор с вълнообразни полиетиленови тръби Ф400, полагане на вибропресован бордюр 18/35/50 по цялото продължение на улицата, подготовка на основа, чрез полагане на трошено каменна настилка от несортиран трошен камък, битумен разлив и полагане на асфалтова настилка с дебелина 5 см. Предвидено е и изграждането на подпорна стена с дължина 22,60 м. Изпълнението на предвидените дейности трябва да завърши за 45 календарни дни, като срокът започва да тече от датата на подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

Улица „Прогрес” с. Долен

За реконструирането и благоустрояването на ул. „Прогрес” в с. Долен, кметът на Община Златоград, сключи договор за изпълнение с „Екострой” ЕООД на обща стойност 94 503,63 лв., без включен ДДС. Дейностите, които ще се изпълнят са отводняване на улицата, чрез едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и изграждане на дъждовен колектор с вълнообразни полиетиленови тръби Ф400, полагане на вибропресован бордюр 18/35/50 по цялото продължение на улицата, подготовка на основа, чрез полагане на трошено каменна настилка от несортиран трошен камък, битумен разлив и полагане на асфалтова настилка с дебелина 5 см. Изпълнението на предвидените дейности трябва да завърши за 45 календарни дни, като срокът започва да тече от датата на подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

Многофункционална спортна площадка в с. Долен

Кметът на Община Златоград подписа договор с „Югстрой” ООД за реализиране на обект „Изграждане на мултифункционална спортна площадка” в село Долен, Община Златоград. Спортната площадка ще се обособи на терен, част от двора на училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Общата стойност на договора е 121 915,68 лв., без включен ДДС. Основната цел е да се създадат по-добри условия за спортуване на местното население, укрепване на здравето и увеличаване на физическата дееспособност на младежите и децата, чрез изграждане на мултифункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки врати, хокей на трева, хандбал и тенис на корт. Всички жители на село Долен и любители на спорта ще имат възможност да използват съоръжението.

Вирни се горе