Започва процедура по предаване на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ на Агенция "Митници" и "Гранична полиция"

Започва  процедура по предаване на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ на Агенция "Митници" и "Гранична полиция"

Областна администрация започва процедура по предаване на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ на Агенция “Митници” и “Гранична полиция” , които са компетентните органи по стопанисването и опазването на пункта. Това съобщи областният управител на Смолян Емил Хумчев след проведените от него срещи вчера и днес с директорите на Агенция “Митници” и “Гранична полиция”.

Следващата седмица започват 72 – часови проби на съоръженията и техниката. ДНСК София назначава Държавно приемателна комисия, след което предстои приемане на пункта от Агенция “Митници” и “Гранична полиция” .

В МРРБ Хумчев е провел среща със зам.- министър Деляна Иванова, която в Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по координацията, наблюдението и контрола на политиките и дейностите, свързани с държавната собственост, търговските дружества, чийто принципал е МРРБ, ВиК сектора, програмите за регионално и териториално сътрудничество. В разговорите с нея е изразена подкрепа за продължаване на проекта за отвеждащия водород от язовир „Пловдивци“ за водоснабдяване на Рудозем и Мадан,м изграждане на обходния път на Рудозем; продължаване на работата по водопровода за с. Елховец и довършване на пътя за селото; осигуряване на средства за проектиране и изграждане на алтернативно водоснабдяване на Златоград от с.Фабрика

В Министерството на икономиката областният управител а Смолян е провел среща с директора на ДП" Управление и стопанисване на язовири", където е станало ясно, че изцяло е ремонтиран водоемът “Кирянов гьол” в Смолян, а за тази година е осигурено финансиране за проектиране и ремонт на язовир “Лагера”.

В Министерството на земеделието и горите Хумчев е провел среща със зам.- министър Атанас Добрев, с който е уточнен начина, по който нашите съграждани ще получават дърва за огрев на нормални цени.

Вирни се горе