Започва проектиране и изграждане на ски писта в Смолян

Започва проектиране и изграждане на ски писта в Смолян

Общинският съвет прие на днешното си заседание актуализацията на капиталов списък на Община Смолян за 2022 г. В него фигурира изграждането на спортно съоръжение, ски писта –І етап в областния град. Предвидените средства за първия етап са 264 028 лв., които ще се ползват предимно за проектиране.

Идеята не е общината да формира печалба, а младите хора да се научат да карат ски, каза кметът Мелемов.

Зам.-кметът инж. Мариана Цекова поясни пред съветниците, че пистата ще се намира на северен скат, в района на Станевска. В близост има водоизточник, необходим за изкуствен сняг. Ще се предвидят ски влек и оръдия за изкуствен сняг. Ще се опитаме да направим І-ви етап, като преминем през всички процедури на ЗУТ. Първият етап ще бъде остойностен след като бъде проектиран изцяло, обясни инж. Цекова.

Вирни се горе