Започва кампанията за данъчните декларации

Започва кампанията за данъчните декларации

Започва кампанията за плащане на данъци върху приходите, получени през 2009-та година.

Задължени да подават декларации са всички, получавали доходи, различни от заплата по трудов договор.

Новото тази година е, че за първи път пред данъчните ще трябва да се отчетат и онези, които миналата година са получили или пък са дали заем над 10 хиляди лева.

Младите семейства с ипотечни кредити ще могат да ползват данъчно облекчение, ако имат сключени договори за ипотечни кредити.

Ако обаче живеят на семейни начала без да имат граждански брак не могат да се възползват от това облекчение. Те трябва да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора и ипотекираното жилище да е единственото жилище за семейството.

Ако заемите на дадено лице през последните пет години надхвърлят 40 хил. лв., то също ще трябва да ги обяви пред данъчните.

Ако се касае за заеми от кредитни институции и от банки те не се декларират.

Вирни се горе