Започва изпълнението на проект „Популяризиране културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен туризъм”

Започва изпълнението на проект „Популяризиране културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен туризъм”

Асоциацията на родопски общини (АРО) и Асоциацията на общини и кметства –Еврос започват изпълнението на проект „Популяризиране културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен туризъм”/«Еврос-Смолян–пътят на културата” („Evros-Smolyan Road of Culture”), който е одобрен за финансиране по програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България (2007-2013). Проектът e по приоритет 1. Качество на живот, операция 1.2 Опазване, управление и популяризиране на културните ресурси. Предвидените проектни дейности включват публичност и информация, организиране на рекламни турове в България и Гърция, както и обучения за лица, които работят в сферата на културния туризъм. Уебсайтът, който ще бъде създаден по проекта, ще съдържа подробна информация и снимков материал за културни обекти, хотели и ресторанти в Родопския регион (общините-членове на АРО) и региона на Източна Македония и Тракия (в т.ч. Александруполи, Суфли, Дидимотико, о-в Самотраки и др.). Интернет страницата ще бъде разработена на български, гръцки и английски език, като целта е от нея да се възползват максимален брой потенциални туристи и други заинтересовани лица от България, Гърция и други европейски страни. По проекта ще бъдат отпечатани информационни дипляни и бюлетин, с цел популяризиране на културните забележителности на общините–членове на Асоциацията на родопски общини и Асоциацията на общини и кметства Еврос. Проектът предвижда също изготвяне и разпространяване на CD. Друга дейност по проекта е организирането на рекламни турове в България и Гърция. Целта е участниците да посетят и да се запознаят с културни обекти и забележителности в двата погранични региона. По време на рекламните турове са предвидени и работни срещи в общините Александруполи, Дидимотико и Самотраки, а гръцките участници ще се включат в подобни форуми в Смолян, Асеновград и Кърджали, за да обсъдят възможности за разработване на нови съвместни проекти в сферата на алтернативния туризъм. По проекта ще бъдат проведени и обучения за лица, работещи в сферата на културния туризъм. Проектът „Еврос-Смолян–пътят на културата” ще допринесе за насърчаване на междукултурния диалог и обмен на добри практики и експертиза в областта на културния туризъм. Цел на проекта е също и запознаване с културните забележителности в двата погранични региона, както и повишаване професионалните умения на заетите в сферата на културния туризъм. В дългосрочен план двете организации са си поставили за цел да продължат да разработват и реализират нови съвместни проекти по европейските програми. Проектът „Еврос-Смолян – пътят на културата”, който ще се управлява от съвместен екип на двете асоциации, ще се изпълнява в продължение на 24 месеца, а общата му стойност е 210 309,00 евро. ,съобщи за Smolyannews.com Златка Николова – изпълнителен директор на Асоциация на родопски общини.

Вирни се горе