Започва акция „Зима“

Започва акция „Зима“

Пътна полиция напомня на водачите, че от днес - 15 ноември до 1 март според Закона за движение по пътищата, автомобилът трябва да е с гуми предназначени за зимни условия или с дълбочина на протектора, не по-малка или равна на 4 мм.

От началото на 2023г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Смолян са регистрирани 242 пътно-транспортни произшествия, 64 от които са тежки с двама загинали и 81 ранени участници в движението. Забелязва се намаление на брой на регистрираните произшествия с едно, на тежките ПТП – едно и на убитите участници в движението – един. Броят на ранените е увеличен с четири. В резултат на извършената административно-наказателна дейност от началото на годината служителите на „Пътна полиция“ са установили 25 116 нарушения на правилата за движение, като за тях са съставени 3153 акта за установяване на административно нарушение, 10006 фиша и 11879 електронни фиша. Най-голям е броят на установените случаи на управление на МПС с превишена скорост – 11892. Случаите на управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация до 1,2 промила са 108, а тези с концентрация над 1,2 промила са 56. 50 водачи са дали положителна проба при тестване за употреба на наркотични вещества. Констатирани са 396 нарушения, извършени от пешеходци, като за тях са съставни 6 акта за установяване на административно нарушение и 390 фиша.

Традиционно акция „Зима“ по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР и съвместно с Български Червен кръст, ИА „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и ДА „Безопасност на движението по пътищата“ и тази година ще се проведе в дните от 15 ноември до 14 декември. В рамките на акцията ще се реализират три кампании.

I.Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, която ще продължи от 15 до 24 ноември 2023 г.

Кампанията е с насоченост към водачите на пътни превозни средства — велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. При регистрация и пререгистрация на тези пътни превозни средства ще се извършва проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания. Съвместно с органите на местната власт ще се планират и извършват проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Контролът по време на тази кампания ще бъде насочен към:

-спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС), ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

-недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;

-недопускане движението извьн населените места, през тьмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка

-недопускане движението на водачи на ИЕПС в тьмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бьдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на въраст до 18 години

-недопускане движението през тьмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки

II.Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя” ще бъде проведена в дните от 25 ноември до 04 декември 2023 г.

Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и на водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

-Активен контрол ще има върху спазването от страна на пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, както и даването на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки от страна на водачите. Специално внимание ще бъде обърнато на пешеходците в тьмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участьци), движещи се неправилно особено извън населените места.

–Ще се осъществява контрол на безопасността на пешеходците, в т.ч. на организираните групи (деца, вырастни, хора със специални потребности) – съгласно ЗДвП те могат да се движат само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, а групата задължително се води най-малко от двама възрастни над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „ Стоп! Деца!”, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.

През този период в детските градини и училищата ще се провежда превантивна разяснителна кампания „Пресичаме безопасно”.

-Отношение ще се взима и спрямо спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране неизползване на обезопасителни колани/системи/каски от пътници спрямо тях да се взима отношение (когато са навършили 16 години) и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби.

-При констатиране отнемане на предимство на пешеходци спрямо водачите да се взима отношение на място.

–тази година Световният ден за въпоминание на жертвите от ПТП, който традиционно се отбелязва и в храмовете на всички официални религии в страната, ще бъде отбелязан в седмицата на третата неделя на месец ноември – 19 ноември.

III.Кампания „Безопасно шофиране през зимата” за времето от 05 до 14 декември 2023

Дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение.

Съвети за безопасно пътуване през зимата:

-Сменете летните гуми със зимни или такива с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Поставете веригите за сняг в автомобила. Проверете съдържанието на аптечката!

-Движете се с технически изправен автомобил. Не правете компромиси със спирачките, акумулатора, стартовата уредба, осветителната и отоплителната система!

-Сменете течността в казанчето за измиване на стъклата с незамръзваща. Проверете перата на чистачките и антифриза!

-При шофиране се съобразявайте с атмосферните и пътните условия. Не предприемайте рискови маневри при намалена и ограничена видимост.

-Намалете скоростта при превключване на светлините от дълги на къси!

-Ако попаднете в аквапланинг, отпуснете газта, не се опитвайте да спрете и не променяйте посоката на движение!

-На дълъг път потегляйте подготвени със зареден догоре резервоар и с топли дрехи. Информирайте се за състоянието на пътищата!

-Не потегляйте, ако всички в автомобила не са си поставили предпазните колани. Превозвайте децата, като използвате специалните обезопасителни системи!

-Не пийте алкохол преди и по време на път!

-При пътен инцидент или друга опасност незабавно се обадете на тел. 112

Вирни се горе