Започна работа Общинската избирателна комисия в Община Чепеларе

 Започна работа Общинската избирателна комисия в Община Чепеларе

Започна работа Общинската избирателна комисия /ОИК/ в Община Чепеларе, назначена с Решение № 663-МИ/23.08.2019 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/. Комисията ще отговаря за провеждането на предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., като мандатът ѝ е до назначаването на ОИК в Община Чепеларе за следващите общи избори за общински съветници и кметове през 2023 г.

ОИК в Община Чепеларе се състои от 13 членове, от които председател, двама заместник-председатели, секретар и 9 членове. Председател на ОИК в Община Чепеларе е Иван Сиваков.

Комисията се помещава в гр. Чепеларе, на II етаж в сградата на бившия Колеж. Информация за комисията, тяхната дейност и взетите от тях решения ще се публикуват на страницата на ОИК, адресът на която ще публикуваме допълнително.

Вирни се горе