Занятие за безопасно движение по пътищата се проведе в ДГ „Дъга“ в Смилян

Занятие за  безопасно движение по пътищата се проведе в ДГ „Дъга“ в Смилян

Занятие за безопасно движение по пътищата се проведе в ДГ „Дъга“ в Смилян. То премина под мотото: „Движа се и пресичам безопасно“. Това съобщи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в община Смолян Сийка Алексиева. Децата показаха знания и умения за значението на всеки цвят на светофара и неговата функция. Ролята на пешеходната пътека и как да я пресичаме, посочи Алексиева. По-големите деца показаха как могат да се грижат за по-малките, да ги напътстват и да им помагат за правилното пресичане на улицата. Малчуганите демонстрираха умения и знания как правилно да подредят пешеходната пътека тип „Зебра“, както и как следват цветовете на светофара. Децата бяха подготвени по важната тема и от служител на реда, който също присъстваше на събитието, каза още Алексиева.

Участниците в занятието получиха светлоотразителни жилетки и медали, осигурени от МКБППМН. Гости на урока бяха Зоя Цървуланова, гл.експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Смолян, Добрина Ангелиева от Детска педагогическа стая в РУ –Смолян и др. Те поздравиха децата и екипа на детската градина, които подготвиха мероприятието и им пожелаха да се грижат все така всеотдайно за възпитаниците си.

Вирни се горе