Замяна на печките на дърва се планира да започне през септември в Смолян

Замяна на печките на дърва се планира да започне през септември в Смолян

Доставката и монтирането на отоплителни уреди с пелети за домакинства в Смолян се планира да започне през септември, според информация от Общинската администрация, предаде БТА.

Замяната на досегашните печки, отопляващи с дърва, се изпълнява по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян“, финансиран по програма „Околна среда“. От местната администрация предупреждават жителите, които са одобрени по проекта, да осигурят досегашното си гориво за следващия отоплителен сезон, тъй като подмяната на старите печки и доставката на климатици, уреди на газ, твърдо гориво и пелети ще се извършва поетапно, продължавайки и през 2023 г.

Над 2800 домакинства в Смолян са включени в проекта за подмяна на замърсяващите атмосферата печки с дърва и въглища. След проведена обществена поръчка е избран изпълнител за доставка и монтиране на отоплителни системи с пелети. За доставчик на уреди с природен газ предстои обявяване на нова поръчка, а относно осигуряването на съвременно отопление с твърдо гориво процедурата за изпълнител е на етап на сключване на договор. Доставката на климатици се отлага до приключване на обжалването на решението за избор на изпълнител.

Според представения от общината предварителен график, доставката и монтирането на пелетни отоплителни уреди ще продължи от септември 2022 г. до ноември 2023 г.

Вирни се горе