Заместник - директорът на ЮЦДП - Смолян инж. Асен Карабов с отличие от ИАГ

Заместник - директорът на ЮЦДП - Смолян инж. Асен Карабов с отличие от ИАГ

Във Велико Търново официално беше открита Седмицата на гората. Тя започна със символично засаждане на фиданки, както и с отличия за най-изявените лесовъди, предаде БНР .

Лесовъд на годината стана служителят на Югозападното държавно предприятие инж. Петко Ангелов. Ангелов работи в системата на горите от момента на завършването си. Първоначално започва в района на родния Кърджали, в „ДЛС Женда“, след което идва в Благоевград. За кратко работи в „ДГС Рилски манастир“, а от 2009 до 2022 година е зам.-директор на „ДГС Благоевград“. От септември миналата година инж. Петко Ангелов е главен експерт „Стопанисване на горски територии държавна собственост“ в ЮЗДП.

Негови подгласници станаха директорът на „ДГС Невестино“ инж. Кирил Иванов и зам.-директорът на ЮЦДП - Смолян инж. Асен Карабов.

На церемонията по откриването на Седмицата на гората бяха връчени още награди. Посмъртно за цялостната си работа беше отличен предишният директор на РДГ Велико Търново инж. Николай Николов. Награда за цялостен лесовъдски принос получи инж. Петър Заеков, директор на РДГ - Стара Загора. Заместник-директорът на „ДГС Белица“ Александър Попов получи грамота за значителен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската професия.

Вирни се горе