Зам.-министър Атанас Добрев в Смолян: Няма да има проблем с доставката на дърва за огрев на местното население

 Зам.-министър Атанас Добрев в Смолян: Няма да има проблем с доставката на дърва за огрев на местното население

Държавните институции, общините и кооперациите обсъдиха необходимостта и последствията от възбраната за дейности в инфектираните зони

Областният управител Недялко Славов, заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, д-р Цвятко Александров-заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), и инж. Мирослав Маринов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, днес проведоха ползотворен разговор с представители на общините, дърводобивния, дървопреработвателния и туристическия бранш от районите в област Смолян, където бяха констатирани случаи на заболяването Африканска чума по свинете. Тази среща беше организирана с цел да се намери решение на повдигнатите специфични за региона въпроси и притеснения на проведеното на 22 август ежеседмично заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Напрежението възникна в следствие на открития случай на заболяването в района на с.Забърдо, община Чепеларе, тъй като голяма част от горите, стопанисвани от частни кооперации, са в инфектираната зона, където ограничителните мерки забраняват дърводобива.

Областният управител Недялко Славов отбеляза, че проведеният днес диалог е ползотворен, защото бяха поставени от страна на общините и кооперациите специфичните проблеми и притеснението за негативните социални и икономически последици за населението на региона, в следствие спазване на мерките за биосигурност. Той обърна внимание, че до края на септември и началото на октомври изтича двумесечния срок след регистриране на огнище на АЧС, в който трябва стриктно да се спазват ограничителните мерки. „Постигнахме известен компромис с кооперациите, тъй като се разрешава добитата вече дървесина на склад да бъде извозена. Това до голяма степен ще намали икономическите загуби. Предстои да се уточни с Централния епизоотичен щаб и с Министерството на земеделието, храните и горите как ще се процедира с повалената дървесина в резултат на заболявания, като корояд, и повалената дървесина, която не е на временен склад.“, каза Славов в изявлението пред медиите след срещата. „Напрежение към момента възниква единствено в община Чепеларе, при другите две огнища – край Змейца и Девин почти липсва социално напрежение и се прави организация за снабдяване на местното население с дърва за огрев от други горски територии, които са извън инфектираните зони, на нормалните и утвърдени цени. По подобен начин се насочват и дърводобивните фирми да добиват дървесина извън инфектираната зона, която е поставена под възбрана за дейности.“ „Тази година няма да има проблем с доставката на дърва за огрев за местното население“, увери заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, като призова местното население да се снабди, докато времето е хубаво, за да не претърпи последици от спекулативното покачване на цените с влошаване на времето и настъпването на отоплителния сезон.

Д-р Цвятко Александров – заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ), представи актуалната епизоотична обстановка в страната и обясни необходимостта от стриктното спазване на световните и европейски ветеринарни мерки за биосигурност в инфектираните от АЧС зони. „До този момент в Република България са констатирани общо 33 огнища при домашни свине и на 49 места случаи при диви свине.“ Д-р Александров потвърди, че към днешна дата в област Смолян има три установени случая – в землището на с. Змейца, общ. Доспат, Държавно ловно стопанство „Извора“, общ. Девин, и с.Забърдо в района на „Чудните мостове“, община Чепеларе. „БАБХ, съвместно с всички заинтересовани институции, осигуряват пълен надзор върху здравния статус и популацията на домашни и диви свине на територията на страната. Мерките, които са наложени, са съобразени с епидемиологията на заболяването, и целят то да бъде спряно и ограничено. Тези мерки са базирани изцяло на стратегията на Европейския съюз за борба с Африканската чума по свинете.“, допълни той като уточни, че те са в сила за всички страни в Европейския съюз, в които има установени огнища на заразата.

Вирни се горе