ЗАМ.-КМЕТЪТ ЗАХАРИЕВ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „ДОБРОТО В МОЯ СВЯТ“

ЗАМ.-КМЕТЪТ ЗАХАРИЕВ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „ДОБРОТО В МОЯ СВЯТ“

Зам.-кметът Марин Захариев награди победителите в конкурса „Доброто в моя свят“. В него взеха участие над 100 ученици от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Юрий Гагарин“ и ПГИ „Карл Маркс“ в Смолян. Конкурсът бе проведен по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Смолян. Компетентно жури разпредели най-добрите рисунки в категории и доста се затрудни, за да определи победителите. В творбите си учениците бяха вложили много талант и творчески умения, коментира секретарят на МКБППМН Сийка Алексиева.

Захариев поздрави учениците, като им пожела да са здрави, да спортуват и да рисуват.

Вирни се горе