ЗАМ.-КМЕТЪТ МАРИН ЗАХАРИЕВ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА“

ЗАМ.-КМЕТЪТ МАРИН ЗАХАРИЕВ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА“

Зам.-кметът Марин Захариев награди победителите в Общинския кръг на Международния конкурс „С очите си видях бедата“. Той благодари на всички деца и ученици за активното им участие, както и на техните ръководители за подкрепата на своите възпитаници. Захариев посочи, че община Смолян винаги е отворена и подпомага инициативите на младите хора. Участвалите тази година деца и ученици бяха 234 от 2 общински детски градини, 8 общински и 3 държавни училища на територията на Община Смолян. Представените рисунки бяха в три възрастови групи – 7-10 г, 11-13г и 14-18г. Всички участници спазиха условията на конкурса, посочи председателят на журито Зоя Цървуланова– гл.експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Смолян. Участниците представиха тематично нарисувани и интересни рисунки, изпълнени с различни художествени техники – цветен молив, акварел, темперни бои. Рисунките бяха с различни асиметрични композиции, интересни, графично и цветово. Във всяка една от тях имаше пресъздадено действие – пожар, бедствие, земетресение и други, каквото е условието на конкурса. Рисунките на класираните деца и ученици на първо, второ и трето място в различните възрастови групи са предадени с протокол в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Смолян за участие в Областния кръг на състезанието. Класираните участници на призовите места, както и тези които комисията поощри получиха грамота за участие и награди. Всички участници в общинския етап на конкурса, които не са номинирани, също получиха грамота за участието си. Конкурсът е организиран от МВР- РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, МОН и Национален дворец на децата-София, и е заложен в националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2021 /2022 г.

Вирни се горе