Зам.-кметът Марин Захариев награди победителите в Климатон –Смолян, 2021

Зам.-кметът Марин Захариев награди победителите в Климатон –Смолян, 2021

Зам.-кметът Марин Захариев официално връчи наградите на победителите в провелия се на 25 и 26 ноември т.г. Климатон – Смолян 2021 под мотото „Смолян– по-чист, по-зелен, по-устойчив в бъдещето“. Първият Климатон, организиран от Община Смолян се проведе в партньорство със средните училища в града, които имаха за задача да разработят свой проект-идея, насочен към местен проблем и свързан с реализирането на някои от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. В Идеатона се включиха следните шест отбора:

• отбор „Еко приятели“ – ППМГ „Васил Левски“;

• отборът на Езиковата гимназия „Иван Вазов“;

• отбор „Икономисти“ – ПГИ „Карл Маркс“;

• отбор „KEEP IT CLEAN“ – ПГТТ „Христо Ботев“;

• отбор „Зелени предприемачи“ – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

• отбор „Силните мечки“ – сдружение „Родопски скаут“.

Събитието се проведе в он-лайн формат чрез платформата Тиймс като всеки отбор избра цел, по която да работи и да предложи решение на местен проблем за постигането на целта, водейки се от принципа „Мисли глобално – действай локално“ (Think globally, act locally!). Общото предизвикателство което бе мото на Климатон Смолян – 2021 е „Смолян– по-чист, по-зелен, по-устойчив в бъдещето“. Отборите разработиха своите иновативни проекти, подпомагани от своите преподаватели и от ментори от община Смолян

• отбор „Еко приятели“ разработи проект „Късмет за бъдещето“ насочен върху проблема за рециклирането на отпадъци, като проектът предвижда въвеждането на система за разделно събиране на отпадъците в училището с участието на всички ученици и учители.

• отборът на Езиковата гимназия „Иван Вазов“ представи проект за изграждане на учебен пчелин и компостер с цел открити уроци по природни науки и практически занятия свързани с пчеларство, биоземеделие и екология.

• отбор „Икономисти“ предложи иновативна машина „Върни-вземи“, захранваща се с със слънчева енергия, която има три отделения за пластмаса, стъкло и метал, като през тъмната част на денонощието ще работят на батерии, които са се заредили посредством слънчевата енергия. За всяка върната бутилка в съответния отвор, машината ще връща в замяна валута като всеки отпадък има различна цена в зависимост от нивото му на разградимост.

• Върху подобна идея работи и отбор „KEEP IT CLEAN“ – предложеният от тях проект за поставяне на автомат за събиране на рециклируеми отпадъци, като за всеки върнат отпадък, гражданите да получат парично възнаграждение.

• отбор „Зелени предприемачи“ презентира проект „Енергия за нас“, която цели създаване на инсталация за чиста енергия чрез монтиране на соларни фотоволтаични модули върху покрива на училището.

• отбор „Силните мечки“ – сдружение „Родопски скаут“ работи върху проекта за създаване на информационен екологичен парк.

Всеки един проект бе разработен в максимална степен детайлно и бе описано как допринася за постигането на глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Отборите презентираха своите проекти във втория ден на Климатона. Всички отбори бяха много мотивирани, активни и демонстрираха познания и ангажираност към глобалните проблеми, свързани с климата и опазването на околната среда. Класирането бе трудно, но журито в състав Марин Захариев, заместник-кмет на Община Смолян, Борислав Димитров – главен архитект на Община Смолян и Цветанка Генчева, ръководител на Областен информационен център – Смолян дадоха две първи места за отборите „Кееp it claim“на ПГТТ „Христо Ботев“ и „Икономисти“ на ПГИ „Карл Маркс“, а второто място печели отборът на ППМГ „Васил Левски” – „Еко приятели.“ Журито се спря на проектите, които се отличиха със своята иновативност.

Наградите са парични, като средствата се предоставят на училището за изпълнението на малък екологичен проект в полза на учебното заведение. Проектите на отборите, които не спечелиха също заслужават не малко признание, като журито отчете изключително добрата подготовка на проекта на отбор „Зелени предприемачи“ от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които бяха направили задълбочено предпроектно проучване и консултации със специалисти в областта на зелената енергия. Проектът на ЕГ „Иван Вазов“ се отличи също с много добро проучване, познаване на темата и детайлно разписване на дейностите, като отборът демонстрира и най-голяма активност в дискусиите. Най-малките участници в Климатона бяха скаутите от сдружение „Родопски скаут“, които с много хъс работиха върху идеята за създаване на екологичен парк, като представиха своите идеи с много добра визуализация и описания и не отстъпиха по компетентност на по-големите участници.

Всеки отбор бе уникален в своята работа и бе удоволствие да се работи и общува с тези млади хора. Всички участници в Климатона получават грамоти за участие. Припомняме, че инициативата на Община Смолян да се включи в организацията на Климатона е и във връзка с изпълнението на проект „+CityxChange“, по програма Хоризонт 2020, в който Община Смолян е партньор.

Вирни се горе