Залесяват над 150 хектара на територията на ЮЦДП с финансиране по Оперативната програма „Околна среда“

Залесяват над 150 хектара на територията на ЮЦДП с финансиране по Оперативната програма „Околна среда“

Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян ще извърши залесяване на площ над 150 хектара, съобщи на пресконференция днес директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов. Засаждането и отглеждането на нови горски култури е по проекта „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на ЮЦДП“, финансиран по Оперативната програма „Околна среда“.

В плановете за залесяване са включени и гори в района на Родопите, пострадали при ветровал, снеговал и разпространение вследствие на вредители. Предвидено е да се засаждат както широколистни, така и иглолистни фиданки. По проекта се ремонтира и оборудва сушилнята за шишарки в Чепеларе, в която ще бъдат обработени и съхранени над 3,3 тона шишарки и 2,2 тона жълъди за посадъчен материал. Естественото възобновяване на гори в Смолянско на надморска височина до 1200 м е с превес на широколистни видове, според специалисти от ЮЦДП. Този естествен баланс между широколистни и иглолистни видове ще бъде следван и при залесяването. В дейностите по подготовка на площите преди залесяване е заложено и почистване на терените. За самото засаждане ще се ангажират сезонни работници. За да се опазят фиданките от пуснатите свободно на паша домашни животни, част от насажденията ще бъдат оградени. За терен от 14,6 хектара на територията на Държавно горско стопанство - Асеновград ще се изгради система за капково напояване, предаде БТА.

Общата стойност на проекта е 6,4 млн. лева, като 5,5 млн. лева е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Вирни се горе