Закон за хазарта в България

Закон за хазарта в България

Република България е малка източноевропейска държава, в която през последните няколко години популярността на хазарта започна да нараства експоненциално. Хазартните игри са законни в страната от 1957 г., но на страната й отне много години, за да регулира правилно тази индустрия.

Понастоящем наземните казино заведения, български казино сайтове и букмейкъри трябва да получат лиценз в България. Списък със сигурни сайтове можете да намерите на адрес casinoonlinebulgaria.com. Тъй като онлайн хазартът става все по-популярен в страната, индустрията продължава да се разширява.

История на хазарта в България

Въпреки че казино игрите, игралните зали и лотариите също са станали широко популярни, нито една от тези индустрии не е била надлежно регулирана до 90-те години на миналия век. За първи път въпросът за регулирането на хазарта в България се разглежда през 1993 г., когато правителството приема първия нормативен документ - Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри. С този набор от правила се разрешава функционирането на държавни лотарии, казина и бинго зали.

Първият Закон за хазарта в България е приет през 1998 г., пет години след гореспоменатата наредба. Понастоящем хазартната индустрия в България се регулира от Закона за хазарта, изменен през 2012 г. С приемането на Закона за хазарта бяха

Новият закон също така установява системата за лицензиране, регулаторния орган и неговите конкретни отговорности. Законът за хазарта въведе и нови данъци върху хазарта и някои изменения по отношение на изискванията за хазартно оборудване. Преди да бъде приет Законът за хазарта през 1998 г., съществуваха някои ограничения относно максималния размер на печалбите, които можеха да бъдат изплатени. С новия Закон за хазарта тези ограничения бяха премахнати.

Регулаторен орган за хазарт и лицензи за хазарт в България

За да защити играчите и да осигури по-безопасна среда за хазарт, българското правителство предприе допълнителни мерки за предотвратяване на нелицензирани хазартни игри. Онлайн операторите, които не са получили лиценз от българските власти, често попадат в черния списък, а достъпът до чуждестранни нелицензирани онлайн оператори също често се блокира.

В България Националната агенция за приходите (НАП) води активна борба с нерегламентираните онлайн казина и букмейкъри, които не са надлежно лицензирани в страната. В тази връзка агенцията е спряла дейността на повече от 130 уебсайта за хазартни игри и 49 сайта за онлайн залагания. Организаторите на тези сайтове за хазарт често имат лицензи в други държави, но дейността им не е разрешена на територията на България.

Според Закона за хазарта организациите, които извършват онлайн хазартни операции без лиценз, подлежат на глоба в размер от 1 до 2 млн. лева. Ако дадена организация извършва хазартна дейност в наземно заведение без съответния лиценз, наложената глоба е между 50 000 и 200 000 лв. Лицата, които незаконно произвеждат, внасят, разпространяват или ремонтират хазартно оборудване, се наказват с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. Ако същият вид незаконна дейност с използване на хазартно оборудване е извършена от нелицензирана организация, наложената глоба ще бъде между 50 000 и 200 000 лв.

Съгласно Закона за хазарта минимално допустимата възраст за играчите е 18 години. Българското законодателство в областта на хазарта е създадено, за да осигури безопасна среда за хазарт. С последното изменение на Закона за хазарта през 2012 г. България въведе доста добра регулаторна система, която успешно функционира вече десет години. Освен това, като член на ЕС, България спазва и политиката на ЕС за борба с изпирането на пари.

За да могат да кандидатстват за лиценз за хазартни игри в България, операторите трябва да отговарят на следните условия:

Не е задължително държавата на пребиваване на оператора да е в България, но тя трябва да е в държава - членка на ЕС.

Капиталът, необходим за кандидатстване за лиценз за хазартни игри в България, е 1,5 млн. лева (приблизително 1 млн. щатски долара, 780 000 евро).

Дружеството, което кандидатства за лиценз, не трябва да нарушава никакви правила, посочени в Закона за хазарта.

За лиценз могат да кандидатстват само оператори на казина, чиито сървъри са физически разположени в страна от ЕС.

  • Банковите сметки на дружеството трябва да се поддържат от банки от ЕС, които са представени и в България.

  • Централните компютърни системи на казиното трябва да са свързани със сървърите на Националната агенция за приходите, за да може регулаторът да получава информация в реално време за залозите, игрите и изплатените награди.

  • Националната агенция за приходите трябва също така да одобри използвания от оператора софтуер за игри, както и всички негови актуализации.

  • След като кандидатите бъдат одобрени за лиценз за хазартна дейност, те трябва да инвестират 1 млн. лв. през следващите шест месеца.

  • Националната агенция за приходите трябва да бъде информирана за източниците на средствата, които ще бъдат инвестирани.

  • Съществуват и допълнителни изисквания, за които може да се прочете на официалния уебсайт на регулатора, който е достъпен на български и английски език.Лицензионната такса може да варира от 5000 до 50 000 евро в зависимост от вида на предоставяната услуга.

Заключение

Въпреки че до 2012 г. хазартът в България не беше регулиран по подходящ начин, през следващите години страната успя да създаде сравнително ефективна законодателна система. Всички форми на хазарт са регулирани и законни в България, като страната въвежда различни мерки за осигуряване на безопасна и справедлива среда за хазарт.

Тъй като онлайн хазартът е законен в България, виждаме, че все повече оператори се присъединяват към българския пазар на онлайн хазарт. Следователно потребителят може спокойно да избере онлайн казино в България.

Вирни се горе