Захранват басейните в Златоград с минерална вода

Захранват басейните в Златоград с минерална вода

"С моя заповед назначих комисия, която да извърши 72-часови проби на поставената помпа GRUNDFOS SP 17-26 NE. Помпата е във водоеземното съоръжение в село Ерма река и чрез нея ще се задоволяват потребностите от ползване на минерална вода от находището ни там. Басейните в Златоград ще имат възможност да предложат на посетителите си нашата минерална вода. Помпата, заедно с принадлежностите към нея - кабели, табло за управление, са на обща стойност от 36 000лв. с ДДС и са осигурени от бюджета на Община Златоград, по внесено от мен предложение. Изборът на закупената помпа е съобразен с представителите на местния бизнес, които са евентуални преки ползватели. Помпата и кабелите са изработени в съответствие с температурата на водата в село Ерма река - издръжливост от 90 градуса по Целзий", казва градоначалникът.

Ползването на минералната вода с тази помпа дава възможност да експлоатираме ресурса с по-малък разход на ел. енергия, което на първо време е удовлетворяващо, но не изпълнява напълно вижданията ми и следваните от мен и екипа ми цели - отопление по екологичен и щадящ природата начин, както и за балнеология. Изграденото до момента, както и подготвената проектна документация, са задължително условие за цялостната експлоатация на топлата вода, но остава отворен въпросът за осигуряването на финансови средства. Общинският бюджет не може да покрие тези разходи и затова търся възможности за финансиране от държавния бюджет, донорски програми и други. Неотдавна, отворих темата и затова да се създаде акционерно дружество, което да развива топлата вода като търговец. Информацията затова се разгледа от общинските съветници и предстои да се постави на широко обществено обсъждане сред гражданите и бизнеса - да се създаде ли акционерно дружество, какво да бъде участието на общината в него, каква да бъде дейността му. Моето виждане, ако се стигне до решение за създаване на дружество, е дял на общината в него от минимум 51%. Задължително за мен е да се гарантира, че водата ще остане в обществена полза с решаващ глас на Община Златоград, независимо дали в публично акционерно дружество или под друга форма! Решението ще бъде на всички нас - за или против.

"Желанието ми е да се подходи експертно по въпроса с топлата вода и да не се прибързва. До края на този управленски мандат си поставям две основни цели по този значим проект - първо- задоволяване на неотложните нужди на местния бизнес от това да предлага минералната вода на Златоград, и второ - да се създадат максимум условия в посока на реализиране на т.нар. от мен и екипа ми “голям проект” и за отопление, освен за балнеология. Междувременно, разпоредих освежаване на басейна и площта около него в с. Ерма река. Искрено се надявам проектната документация, с която разполагам да се ползва в най-скоро време! Благодаря на всички, с които работим заедно в посока на това да се случат нещата!", посочва още кметът на Златоград.

Вирни се горе