Захари Сираков се срещна с граждани и разяснени строително-ремонтни дейности по републиканската пътна инфраструктура

Захари Сираков се срещна с граждани и разяснени строително-ремонтни дейности по републиканската пътна инфраструктура

Областният управител Захари Сираков се отзова на организирана среща с граждани на селата Габрица, Полковник Серафимово и Фатово, във връзка с лошото състояние на републикански път III-868 Рудозем-Смолян. На определеното място – отбивката в посока с.Смилян, не дойдоха представители на протестиращите граждани. Присъстваха областният управител на Област Смолян Захари Сираков, вр.изп.дл. кмет на Община Смолян инж. Мариана Цекова, директорът на Областно пътно управление-Смолян инж. Костадинка Миланова, представители на Община Смолян, ОПУ-Смолян и органите на реда.

Поради невъзможността да разговаря днес лично с гражданите, областният управител Захари Сираков уточнява за протестиращите и жителите на общините Смолян, Рудозем и Мадан, че въпросите, касаещи ремонта на път III-868 Рудозем-Смолян и ремонта на срутището край село Тикале, не са в компетенциите на общините и кметовете. Като част от републиканската пътна мрежа, поддържането на двата участъка е ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предприети са необходимите процедури за ускоряване на процеса по рехабилитация и реални строителни дейности.

През 2021 г. е изработен технически проект за ремонта на два участъка от път III-868 Рудозем-Смолян. Работата на тръжната комисия за избор на строител не е приключила. През 2022 г. процедурата за избор на изпълнител бе временно блокирана от жалби пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. След произнасяне на ВАС са предприети необходимите действия и процедурата е продължила.

По обществената поръчка, която е в шест обособени позиции, са подадени общо 33 оферти. Само за обособена позиция 6, в която е основният ремонт на път III-868, те са 4: ДЗЗД „РЕМОНТИ ИЗТОК 2022“, с участници „СА.И.Е“ ЕООД, „НАР“ ООД и „РАСТЕР-ЮГ“ ЕООД; „ИСА 2000“ ЕООД; „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД; „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД.

От страна на АПИ информират, че изборът на изпълнители, при процедура с голям обхват и подадени значителен брой оферти по всяка една от позициите, изисква технологично време за задълбочен преглед и оценка. В момента комисията разглежда техническите предложения на кандидатите за изпълнение на ремонта. Предстои отваряне на ценовите оферти.

Относно процедурите по възстановяване на участъка от републиканската пътна мрежа в района на срутището край село Тикале, което също е в компетенциите на АПИ, а не на общините и кметовете, областният управител Захари Сираков пояснява, че техническите проекти са разгледани на втори етап и предстои отстраняване на забележките по тях. Очаква се окончателното възлагане по изпълнение на проекта да се осъществи през 2024 година.

Вирни се горе