Зачестяват случаите на неправомерно изхвърляне на картонени отпадъци около съдовете за смет в Смолян

  Зачестяват случаите на неправомерно изхвърляне на картонени отпадъци около съдовете за смет в Смолян

Зачестяват случаите на неправомерно изхвърляне на картонени отпадъци около съдовете за смет в Смолян, установи проверка на почистващата фирма „Титан Клинър”. Все по-честа практика е отпадъците от кашони , особено около търговски обекти да се поставят около съдовете за смет, а не вътре в тях или пък в контейнерите за разделно събиране на отпадъци. Остатъците от хартия се оставят около „Бобрите”, най-вероятно, за да може, гражданите, които събират вторични суровини да ги вземат и предават в пунктовете. По този начин обаче се създават предпоставки за замърсяване на околната среда, тъй като хартиите са разнасят от вятъра и бездомни кучета. Чести са и случаите, когато заради така изхвърлени опаковки да се подават сигнали за непочистени участъци, което налага изпращане на техника и хора. От фирмата призовават собствениците на заведения и магазини да преустановят практиката с цел подобряване на чистота. Хартиените опаковки е добре да се изхвърлят разделно в специализираните съдове. Ако такива липсват в близост до търговски обект, кашоните трябва да се разкъсат и поставят в кошовете за битова смет. По този начин няма да заемат обема на „Бобъра”, а и ще се създадат условия за по-чисти улици. Друга възможност е отпадъците от хартия да се предават на фирмите за вторични суровини, като по този начин ще се получават и допълнителни приходи.

Вирни се горе