За повече ангажираност от страна на родителите”, призова заместник-областният управител Андриян Петров

За повече ангажираност от страна на родителите”, призова заместник-областният управител Андриян Петров

„За повече ангажираност от страна на родителите”, призова заместник-областният управител Андриян Петров на ръководената от него среща днес с институции и представители от общините в област Смолян. Участие взеха директорът на ОД МВР – Смолян, старши комисар Николай Димов, времено изпълняващият длъжността директор на РД ”ПБЗН” – Смолян инж. Симеон Цървуланов, директора на ОС на БЧК – Смолян Мария Делева, представители от ОПУ – Смолян, РЗИ – Смолян, РИО– Смолян и общините. „Важно е да чуя от Вас какво е реалното положение на ситуацията в момента с детските градини и училищата на територията на областта, съобразно конкретните ви компетентност и правомощия”, се обърна към институциите Петров. Институциите докладваха за състоянието на вертикалната и хоризонталната пътна маркировка в близост до детските градини и учебните заведения в областта, за отстранените повреди по предпазни съоръжения и обезопасителни огради, за изправността на противопожарните средства и отоплителни инсталации, както и за предприетите мерки за повишаване на отговорността към най-малките участници във движението. От 7 септемри е в ход полицейска операция „Децата тръгват на училище – да ги пазим на пътя”. БЧК провежда национална информационна кампания за пешеходци и водачи на моторни превозни средства. Както и при предишни срещи, така и днес бе потвърдена готовността на всяка институция за предстощата учебна година. На срещата бяха дискутирани въпроси свързани с навиците на децата придобити в тяхната семейна среда, които по-късно се мултиплицират в тяхното поведение на пътя, в училище или на игралната площадка. Посочиха се примери за опасно каране на велосипеди, за управляване на МПС от неправоспособни лица, за липса на родителски контрол, както и за недостатъчното разбиране от страна на родителите за тяхната отговорност и роля при възпитанието на децата. Заместник-областният управител Андриян Петров изрази загрижеността на ръководството на областната администрация за безопасността, както по отношение на движението по пътищата и физическата безопастност, така и за състоянието на санитарно-хигиенните условия и здравословното хранене на децата. Петров посочи, че е необходимо да се работи съвместно с родителите за повишаване на тяхната ангажираност към действията на децата им извън дома и в тази връзка се планира провеждането на среща с родителските настоятелства през месец октомври т.г. Той призова превантивните мерки да не се прилагат само през началото на всяка нова учебна година, а да бъдат целогодишни.

Вирни се горе