За пърия месец на годината са установени кражби на електроенергия за 123 000 лв

За пърия месец на годината са установени кражби на електроенергия за 123 000 лв

EVN Bulgaria продължава засилените проверки на битови и стопански потребители и през 2010 г.

През 2010 г. експертни групи на EVN Bulgaria продължават да извършват инспекции за коректно използване на електроенергията на цялата територия на захранване от дружеството в Югоизточна България. Проверките обхващат обекти както на битови, така и на стопански клиенти. Специалисти от дружеството проверяват трафопостове, електромери, часовникови превключватели, начини и схеми на свързване към разпределителната мрежа на EVN Bulgaria. През януари 2010 г. са инспектирани 3502 обекта. Резултатите от извършените проверки показват, че за първия месец на годината в 79 случая са налице отклонения или нарушения на Закона за енергетиката и утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия. Установени са кражби на 815 000 киловатчаса електричество на стойност 123 000 лева. Средната стойност на една кражба за януари е за над 1550 лв. Кампанията е част от мерките на дружеството за по-ефективен енергиен контрол и осигуряване на по-високо качество на измерването на електрическата енергия. Проверките се извършват от специално обучени сътрудници на дружеството.Всеки КЕЦ е оборудван с апаратура – еталонни електромери, с които на място се проверяват клиентските съоръжения, без да се налага прекъсване на електрозахранването. Бяха използвани и специални уреди за проверка изправността на средствата за търговско измерване. Като част от кампанията за борба с некоректните действия клиентите могат да подават сигнали при гарантирана анонимност на номер: 0700 1 7777. Обаждането към него е на цената на един градски разговор. EVN Bulgaria разчита на подкрепата на своите клиенти, за да може да защити интересите на всички коректни потребители на електроенергия!

Вирни се горе