За опасност да пропадне пътят до 4 села сигнализира кметът на Върбина

За опасност да пропадне пътят до 4 села сигнализира кметът на Върбина

За опасност да пропадне пътят до четири населени места сигнализира кметът на село Върбина Атанас Карамитев. Подпорната стена е пропаднала преди няколко години, но до този момент Карамитев не е получил съдействие за възстановяването й. Областният управител се ангажира да даде положително становище за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Това стана ясно по време на приемна, проведена от областния и неговия заместник Зарко Маринов в Мадан. В нея участваха и експерти от администрацията – началникът на отдел “Координация и административен контрол, и регионално развитие” Стефка Гарова, началникът на отдел “Устройство на територията и държавна собственост” инж. Емил Миланов и юрисконсултът Георги Кисьов. Представители на синдикалната организация към миннодобивното предприятие „Горубсо – Мадан“ АД обсъдиха с областния управител предложения за законови промени в пенсионно-осигурителната система и условията на труд в сферата на рудодобива.

Учителка от град Мадан се оплака, че от три години е без работа, не може и да се пенсионира, защото няма навършени години. Организирането на изнесените приемни цели да улесни достъпа на живеещите в отдалечени населени места до областния управител и неговия екип. Следващата община, в която се планира приемна, е Баните.

Вирни се горе